امروز جمعه, ۲۸ , تیر , ۱۳۹۸ شما درانجمن تاسیسات مکانیک ایران هستید.

چک لیست بازرسی گاز

در بازرسی نهایی از یک ساختمان ۸ واحده دیدم که همه چیز ها درست بود فقط مالک یک عدد دریچه تحت عنوان تامین هوا روی دیوار نصب کرده اما جالب اینجا بود که مقابل اجاق گاز بود و می خواست ازش به عنوان هود هم ا…

صفحه ۳۱ از ۴۳اولین...۱۰۲۰۲۹۳۰۳۱۳۲۳۳ ۴۰...آخرین

عضویت در وب سایت

بستن

*
*

پذیرش پروژه

پذیرش پروژه

دعوت به نویسندگی

نویسندگی
Translate »