یان الیاسون معاون دبیرکل سازمان ملل با اشاره به این که آب به عنوان بنیادی ترین حقوق انسان ها یکی از عناصر عمده در مسائل جهانی است، گفت تجربه تاریخی نشان داده است که این ماده حیاتی تاثیر گسترده ای بر صلح و امنیت جهانی می گذارد.

یان الیاسون معاون دبیرکل سازمان ملل با اشاره به این که آب به عنوان بنیادی ترین حقوق انسان ها یکی از عناصر عمده در مسائل جهانی است، گفت تجربه تاریخی نشان داده است که این ماده حیاتی تاثیر گسترده ای بر صلح و امنیت جهانی می گذارد.

یان الیاسون معاون دبیرکل سازمان ملل در سخنرانی اختتامیه گرد همایی’ آب های جهان’ که در لندن برگزار شد، گفت: امروزه به هر نقطه جهان که نگاه کنیم می بینیم چگونه کمبود آب می تواند آتش درگیری و مناقشه را شعله ور کند و حتی صلح و امنیت جهان را به خطر بیاندازد.

وی با اشاره به کاهش منابع آب به دلیل تغییرات جوی در نقاط مختلف جهان بر ضرورت اتخاذ تدابیر جهانی برای مقابله با مشکل بی آبی و یا کم آبی در سطح جهان تاکید کرد.

الیاسون گفت: عدم دسترسی به آب در جوامع مختلف جهان می تواند به تنش های اجتماعی، بی ثباتی های سیاسی و شدت گرفتن روند مهاجرت ساکنان این جوامع منجر شود.

در این گرد هم آیی که علاوه بر نمایندگان سازمان های غیر دولتی جهان مسئولان محیط زیست کشور های مختلف شرکت داشتند، الیاسون با اشاره به سفر اخیر خود به کشور سودان گفت، در این سفر دیده است که آب چگونه به عنوان سلاح در درگیری های دارفور مورد استفاده قرار می گرفته است.

وی همچنین به اقدام گروه تروریستی داعش به بستن آبراه ها به روی مردم مناطق مختلف در کشور های عراق و سوریه به منظور کنترل بیشتر بر این مناطق اشاره نمود و گفت: از تاجیکستان گرفته تا اتیوپی مسئله آب همواره مسئله ای تنش زا بوده است.

وی بر این مسئله نیز تاکید کرد که بحران های ناشی از کم آبی تنها به کشورهای رو به توسعه محدود نمی شود.

وی برای نمونه به خشک شدن حوزه های شرقی دریای آرال وتاثیرات مستقیم آن در خشکسالی های اخیر ایالت کالیفرنیا اشاره کرد.

منبع:ایرنا

دیدگاهتان را بنویسید