انجمن لوله کش، گازکشی و فاضلاب نهادی قانونی است که تحت قانون لوله کشی، گازکشی و فاضلاب ۲۰۰۶ به منظور ارتقاء سلامت و ایمنی عمومی نیوزلند از طریق سیستم نظارتی کارآمد و موثر تأسیس شده است.

خدمات انجام شده توسط لوله کش، گازکش و زهکش ها تأثیر مستقیمی بر کیفیت آب آشامیدنی، دفع بهداشتی زباله و عرضه مطمئن گاز دارد. این انجمن برای نظارت بر کار و ثبت نام مردم، به دنبال ترویج و حفاظت از سلامت و ایمنی افراد، اموال و محیط زیست است.

این انجمن مسئول اداره سیستم های ثبت نام و صدور مجوز لوله کشی، گاز کشی و فاضلاب و  انجام این امور، و مسئول تعیین حداقل استانداردهایی برای ثبت نام و تضمین این است که افراد به نحو احسن کار خود را انجام می دهند. به طور کلی، قدرت و عملکرد این انجمن به ثبت نام، صدور مجوز، شایستگی، نظم و انضباط و پیگرد قانونی طبقه بندی شده است. انجمن، شکایات را دریافت کرده و می تواند به بررسی و تأدیب افراد ثبت نام شده (از جمله دارندگان مجوز موقت) بپردازد، یا افرادی که به صورت غیر قانونی در این صنعت فعالیت می کنند، که اغلب ثبت نشده و بدون مجوز هستند را تحت پیگرد قانونی در دادگاه منطقه قرار دهد.

ثبت نام برای اولین بار

تمامی درخواست های ثبت نام می بایست طبق بند ۴۰ قانون لوله کشی، گازکشی و فاضلاب ۲۰۶۶، توسط انجمن تحت بررسی قرار بگیرند. درخواست های ثبت نام بر اساس “تاریخ دریافت” پردازش می شود. هر ماه یک برنامه زمان بندی برای متقاضیان ثبت نام آماده و پیش از این جلسه به انجمن فرستاده می شود. به این ترتیب، انجمن زمانی را برای بررسی درخواست ها دارد و می تواند از پیش موارد ضروری و لازم را مطرح کند.

جلسات این انجمن به طور کلی در سه شنبه آخر هر ماه برگزار می شود. هر درخواست برای بررسی در این زمانبندی می بایست حداقل ۱۲ روز کاری قبل از تاریخ جلسه دریافت شده باشد. بنابراین درخواست های که بعد از دهم دریافت می شود تا جلسه ماه بعد مورد بررسی قرار نمی گیرند.

دیدگاهتان را بنویسید