پنل های ثابت :
این روش ارزان ترین روش نصب پنل خورشیدی است . در این روش پنل خورشیدی را در بهترین حالت نصب می کنیم . بهترین حالت در نیمکره شمالی معمولاً بطرف جنوب است البته جنوب جغرافیایی نه جنوب مغناطیسی و بهترین شیبنصب برای این حالت را می توانید از قسمت شیب نصب پنل خورشیدی ملاحضه کنید.

البته این اعدادی که در قسمت شیب نصب پنل خورشیدی وجود دارد برای دقت زیاد است و تا حدودی صرفاً برای دانستن شماست و در عمل استفاده نمی شود چون با تغییر چند زاویه تغییرات زیادی در توان خروجی شاهد نیستیم پس در حالت کلی زاویه نصب پنل های خورشیدی ثابت ۳۰ درجه در نظر می گیریم .

پنل های متغییر :

این پنل ها همانطور که از اسمشان مشخص است زاویه انها نسبت به خورشید بسته به فصول سال تغییر می کند . میانگین بازده این پنل هایی که به این روش نصب می شوند در حدود ۲۰% بیشتر از پنل های مکان ثابت است .

پنل های دنبال کننده خورشید :
این نوع پنل ها خورشید را در طول روز دنبال می کنند تا بیشترین تابش خورشید را جذب کنند . دنبال کننده های یک جهته خورشید ، فقط از شرق به غرب حرکت می کنند . ولی دنبال کننده های دو جهته خورشید ، علاوه بر تغییرات از شرق به غرب در فصول متفاوت سال هم تغییرات شمالی و جنوبی دارند .

باید این را اذعان کرد که پنل های دنبال کننده خورشید بیشترین بازده را دارند بازده این پنل ها در حدود ۱۵ تا ۳۰ درصد است بیشتر می شود . ولی با توجه به هزینه نصب این نوع پنل ها برای مصارف خانگی و صنعتی توجیه اقتصادی ندارد . زیرا برای بیشتر کردن ۱۵ تا ۳۰ درصد توان می توان از تعداد بیشتر پنل های ثابت استفاده کرد که هزینه این کار حدود ۶۰ درصد ارزانتر تمام می شود . این پنل ها معمولاً در مکان هایی که محدودیت هایی فضایی ، وزنی و … وجود دارد مانند فضاپیماها نصب می شود .

دیدگاهتان را بنویسید