هوای فشرده یکی از یوتیلیتی های رایج مورد استفاده در فرآیندهای صنعتی بوده و سهم بسزایی را در هزینه عملیاتی تاسیسات ساخت و تولید بخود اختصاص می دهد. در تولید هوای فشرده، انرژی مورد استفاده انرژی الکتریکی است. متاسفانه، بدلایل: نشت هوای فشرده، انتخاب نامناسب کمپرسورها، مصرف ناصحیح هوای فشرده و کنترل ضعیف روی سیستم هوای فشرده، اغلب سیستم های هوای فشرده دارای بازدهی پایین هستند.

هوای فشرده عموماً در یک سیستم مرکزی تولید می شود و سپس به محلهای مختلف با کاربردهای متفاوت توزیع میگردد. کلاً، یک سیستم هوای فشرده شامل چندین جزء به قرار زیر است:
۱-  یک یا چند کمپرسور که به یک محرک متصل هستند. این محرک می تواند یک موتور الکتریکی باشد.
۲-  یک سیستم توزیع با لوله کشی ها، شیرها، تنظیم کننده ها و کنترل ها که این سیستم تجهیزات مختلف مصرف کننده هوای فشرده را تغذیه می کند.
۳- سایر تجهیزات مانند دریافت کنده ها، خشک کن ها، صافی ها (فیلتر ها) و مخازن هوای فشرده
بازدهی کلی یک سیستم هوای فشرده وابسته به سه مرحله است: مراحل تولید، توزیع و بکارگیری یا استفاده.

 

ویژگی ها و کاربردها

معیار دسته بندی انواع کمپرسورها
با توجه به میزان فشار کاری و مقدار مصرف مورد نیاز هر کارگاه، کمپرسورها را از نظر ساختمان داخلی به انواع مختلفی دسته بندی می کنند. معیار این دسته بندی را می توان به دو گروه عمده تقسیم بندی کرد:
گروه اول: کمپرسورهایی هستند که دارای آهنگ حجمی کم و فشار زیاد هستند. این گروه بر اساس حبس هوا در یک فضای محدود و کوچک کردن فضای موجود و به تبع آن بالا رفتن فشارعمل می کنند. کمپرسورهای پیستونی از موارد پر مصرف این گروه هستند.
گروه دوم: کمپرسورهایی هستند که دارای آهنگ حجمی زیاد و فشار کمترند. این گروه نیز براساس قانون عمومی سیالات و مکش سیال عمل می کنند. این نوع کمپرسورها هوا را از یک جهت مکیده و از جهت دیگر با شتاب خارج می کنند. با توجه به استفاده هوا با آهنگ حجمی بسیار بالا در توربین گاز، کمپرسور آن از این گروه است.

انواع کمپرسورها

الف- کمپرسورهای جابجایی
این نوع از کمپر سورها یک مقدار معینی از هوا را در مدت معینی از زمان در یک سیلندر جذب می کند. این سیستم حجم هوا را کاسته و آن را فشرده می سازد. پس از این فشرده سازی، هوا که فشار آن بالا رفته تخلیه می گردد. این نوع کمپرسورها به چهار گونه یا طبقه تقسیم بندی می شود.
۱-  کمپرسورهای با پیستونهای رفت و برگشتی
۲- کمپرسورهای چرخان
۳- کمپرسورهای پیچشی
۴- کمپرسورهای دیافراگمی

ب- کمپرسورهای دینامیکی
گمپرسورهای دینامیکی بطور پیوسته هوا را مکیده و سپس سرعت جریان هوا را افزایش می دهد. این افزایش سرعت به منزله افزایش انرژی جنبشی هواست. هنگامی که سرعت جریان هوا در سیستم توزیع شروع به کاهش می نماید، انرژی جنبشی شروع به تبدیل شدن به انرژی فشاری می کند. بقیه انرژی جنبشی که تبدیل به انرژی فشاری نشده است تبدیل به انرژی حرارتی می شود. خنک سازی از ضروریات این نوع از کمپرسورهاست.

ج- توربو کمپرسورها
این نوع از کمپرسورها بر دو نوع کمپرسورهای گریز از مرکز و محوری می باشد. از این کمپرسورها عموماً در صنایع .و فرآیندهای شیمیایی، کارخانجات فولاد، پالایشگاهها و پتروشیمی ها و سیستمهای انتقال سیال که به جریان بسیار بالای هوا نیاز دارند استفاده می کنند.

نمونه ها :

دیدگاهتان را بنویسید