تامین سرمایش ساختمان ها یکی از ضروری ترین موارد در فصل های گرم سال است. در فضاهای کوچک با بار حرارتی کم از کولرهای آبی و یا گازی استفاده می گردد. اما در ساختمان های بزرگ تامین سرمایش توسط چیلرها که خود به دو نوع تراکمی و جذبی دسته بندی می شوند صورت می گیرد. چیلرهای تراکمی نیاز به انرژی الکتریکی دارند که این انرژی در کمپرسور مورد استفاده قرار می گیرد. در حالی که چیلرهای جذبی از انرژی حرارتی برای تولید سرما استفاده می کنند. علاوه بر این به خاطر ماهیت چرخشی سیال در چیلرهای جذبی از پمپ استفاده می شود در حالی که در چیلرهای تراکمی از کمپرسوره استفاده می گردد.

به هر حال در هر دو سیستم بدلیل وجود تجهیزات انرژی بر نیاز است تا با بکارگیری راهکارهای مناسب و رعایت نکات اصلی در راه اندازی و استفاده از چیلرها، میزان مصرف انرژی در آن ها را در حد معمول نگه داشته و یا کاهش داد. با این کار صرفه جویی قابل توجهی در کارکرد آن بوجود می آید. برخی از نکات که می بایست در چیلرها رعایت گردد و راهکارهایی که می توان به کمک آن ها بهره وری مناسب تر چیلرها را بدست آورد در زیر بیان شده اند که عبارتند از:

۱٫ در صورت امکان دمای آب سرد چیلر را افزایش دهید.

۲٫ دمای آب کندانسور را تا حد ممکن کاهش دهید. این کار در صورتی امکان پذیر است که چیلر قابلیت کار کردن با این شرایط را داشته باشد (کاهش ۰C دمای آب، ۲۰ تا ۲۵ درصد کاهش توان مصرفی کمپرسور را بهمراه دارد).

۳٫ دمای اواپراتور را افزایش دهید (افزایش ۰C دمای اواپراتور، توان مصرفی کمپرسور را ۲۰ تا ۲۵ درصد کاهش می دهد).

۴٫ در صورت رسوب گیری مبدل های حرارتی آن ها را تمیز کنید (۱میلی متر رسوب بر روی لوله های کندانسور تا ۴۰ درصد افزایش مصرف انرژی را به همراه دارد).

۵٫ دبی آب کندانسور و دبی آب سرد داخل سیکل چیلر را بر اساس پارامترهای مختلف بهینه کنید.

۶٫ چیلرها و کمپرسورهای قدیمی را با مدل های جدید راندمان بالا تعویض نمایید.

۷٫ از کندانسورهای آبی به جای هوایی در چیلرها استفاده نمایید.

۸٫ از موتورهای کارآمد (با راندمان بالا) برای فرآیندهای پیوسته و یا نیمه پیوسته استفاده نمایید.

۹٫ یک ضریب رسوب گیری مناسب و بهینه شده برای کندانسورها در نظر بگیرید.

۱۰٫ روغن داخل چیلر و تجهیزات آنرا بیش از ظرفیت پر نکنید.

۱۱٫ در صورت وجود چند چیلر از یک سیستم کنترلی برای هدایت آن ها استفاده نمایید.

۱۲٫ مشخصات بار هر قسمت و هزینه های سیکل را بطور جداگانه مورد مطالعه قرار دهید تا بتوان حالت بهینه عملکرد چند چیلر با یکدیگر را مشخص نمود.

۱۳٫ چیلرها را با کمترین بار مصرفی ممکن راه اندازی نمایید. این کار سبب صرفه جویی در هزینه های انرژی، مصرف سوخت و بار پایه می شود.

۱۴٫ از انتخاب چیلرهای بزرگتر خودداری کنید. طوری انتخاب کنید که با بار مورد نیاز همخوانی داشته باشد.

۱۵٫ چیلرهایی که در مدار نیستند (خاموش هستند) و برج های خنک کن را عایق کاری کنید.

۱۶٫ یک برنامه هدفمند و کارآمد برای تعمیر و نگهداری چیلر برقرار نمایید. ابتدا با یک ممیزی ساده شروع کرده و رفته رفته این برنامه را جزیی از برنامه مدیریت انرژی قرار دهید.

دیدگاهتان را بنویسید