محققان برزیلی با فناوری جدید گازهای متصاعد شده از زباله، آن را به سوختی پاک و کارآمد تبدیل می‌کنند.
منطقه خراسان، هیدروژن بزرگ‌ترین سوخت فسیلی پاک است. دیگر سوخت‌ها هنگام سوختن، دی‌اکسید کربن آزاد می‌کنند که بر محیط زیست تاثیردارد، اما زمانی که هیدروژن می‌سوزد تنها آب در محیط آزاد می‌کند.

به همین دلیل شرکت‌های بزرگ به دنبال گسترش سوخت هیدروژنی برای خودروها و ساختمان‌ها هستند و هیدروژن از واکنش گاز متان با دی اکسید کربن حاصل می‌شود.

گاز بدبویی که در محل دفن زباله وجود دارد، منبع خوبی برای این هدف محسوب می‌شود. میکروب‌هایی که در زباله زندگی می‌کنند، میزان قابل توجهی دی‌اکسید کربن تولید می‌کنند.

محقق این تحقیق فابیو بی نورونینا از موسسه ملی تکنولوژی در برزیل اظهار کرد: تنها مشکل وجود کاتالیزوری برای سرعت بخشیدن به این واکنش است.

مهم‌ترین قسمت این روند برای تولید هیدروژن از گاز متصاعد شده از زباله کاتالیزور است که موجب شکسته شدن ساختار کربن موجود می‌شود، چون با رسوب کربن، کاتالیزور ظرفیت تبدیل گازهای متصاعد شده از زباله را از دست می‌دهد.

وی در ادامه افزود: برای حل این مشکل گروه تحقیق، کاتالیزور جدیدی برای حذف کربن ایجاد کردند. آنها این کاتالیزور را با الهام از کاتالیزور مصرفی در کارخانه‌ها برای کنترل گازهای متصاعد شده از وسایل نقلیه کشف کردند.

محققان در ادامه افزودند: هنوز بر روی این واکنش در آزمایشگاه تحقیق می‌کنند.

دیدگاهتان را بنویسید