خانه تاسیسات تاسیسات برودتی تبریدو سیکل تراکمی بخار

تبریدو سیکل تراکمی بخار

به هر تحولی که در آن حررات گرفته میشود تبرید میگویند. بنا بر تعریفی دیگر به شاخهای از علم که در آن به کاهش و ثابت نگه داشتن دمای یک ماده یا فضا، در دمایی پایینتر از دمای محیط پرداخته میشود تبرید اطلاق میگردد. به بیان دیگر در تحول تبرید، حرارت از جسم سرد شوندهای گرفته شده و به جسم دیگری که دمایی کمتر از جسم سرد شونده دارد منتقل میگردد.

به هر تحولی که در آن حررات گرفته میشود تبرید میگویند. بنا بر تعریفی دیگر به شاخهای از علم که در آن به کاهش و ثابت نگه داشتن دمای یک ماده یا فضا، در دمایی پایینتر از دمای محیط پرداخته میشود تبرید اطلاق میگردد. به بیان دیگر در تحول تبرید، حرارت از جسم سرد شوندهای گرفته شده و به جسم دیگری که دمایی کمتر از جسم سرد شونده دارد منتقل میگردد. چون در این تحول حرارت گرفته شده از جسم سرد شونده به جسم دیگری منتقل میگردد، لذا در تحول تبرید هم گرمایش و هم سرمایش وجود دارد و فقط نحوه استفاده از سیستم، آنها را از یکدیگر متمایز میسازد. شدت جذب حرارت از یک ماده یا فضا را، برای به وجود آوردن شرایط دمایی مورد نظر و ثابت نگهداشتن آن، بار برودتی، بار سرمایی، یا بار گرمایی مینامند.

 

دانلود جزوه

رمز دانلود:hvacir.ir

پسندیدید؟

در خبرنامه ثبت نام کنید و اخبار جدید را در ایمیل خود دریافت کنید

نگران نباشید ما اسپم نیست

مدلسازی اطلاعات ساختمان

طراح و نظارت پروژه های تاسیسات مکانیکی به صورت BIM توسعه دهنده نرم افزار های آموزشی تاسیسات مکانیکی

دیدگاهتان را بنویسید

بررسی کنید

دانلود نرم افزار کریر HAP v5.10

چه چیزی  جدیدی در HAP؟ این موضوع ویژگی های جدید در HAP v5.10 را توصیف می کند. موضوع به دو …