تبرید دو مرحله ای

برای کاهش مصرف انرژی در سیستمهای چند مرحله ای، همانند سیستمهای تراکمی تک مرحله ای، باید مسائل طراحی مشابهی را در نظر گرفت (مثلاً حداقل افزایش دما، انتخاب درست کمپرسور، حفظ کارآئی آن و سایر موراد مربوطه) برای توجیه استفاده از یک طرح دو (یا چند) مرحله ای به جای یک سیستم تک مرحله ای باید تحلیلی دقیق از نسبت هزینه های اضافی به منافع حاصله، به عمل آید.

برای کاهش مصرف انرژی در سیستمهای چند مرحله ای، همانند سیستمهای تراکمی تک مرحله ای، باید مسائل طراحی مشابهی را در نظر گرفت (مثلاً حداقل افزایش دما، انتخاب درست کمپرسور، حفظ کارآئی آن و سایر موراد مربوطه) برای توجیه استفاده از یک طرح دو (یا چند) مرحله ای به جای یک سیستم تک مرحله ای باید تحلیلی دقیق از نسبت هزینه های اضافی به منافع حاصله، به عمل آید.

به عنوان یک توصیه و راهنمایی، بهتر است که امکان استفاده از سیستم های چند مرحله ای در مورد تأسیسات بزرگ صنعتی که دمای تبخیر در آنها پایین تر از °C -15 و یا و یا اختلاف دمای بین تبخیر و تقطیر بیش از °C 4 است و یا هنگامی که ساعات کارکرد طرح نسبتاً زیاد است، مورد بررسی جدی قرار گیرد.

پسندیدید؟

در خبرنامه ثبت نام کنید و اخبار جدید را در ایمیل خود دریافت کنید

نگران نباشید ما اسپم نیست

مدلسازی اطلاعات ساختمان

طراح و نظارت پروژه های تاسیسات مکانیکی به صورت BIM توسعه دهنده نرم افزار های آموزشی تاسیسات مکانیکی

دیدگاهتان را بنویسید

بررسی کنید

انرژی های تجدید پذیر

طبق آمارهای به ثبت رسیده طی ۳۰ سال گذشته احتیاجات انرژی جهان به مقدار قابل ملاحظه ای افزای…