خانه تاسیسات تاسیسات حرارتی تحلیل ترمودینامیکی و بهینه سازی سیکل جدید تبرید

تحلیل ترمودینامیکی و بهینه سازی سیکل جدید تبرید

در این مقاله ابتدا تاثیر افزودن اجکتور بر عملکرد ترمودینامیکی سیکل تبرید آبشاری بررسی گردید. با مدل¬سازی سیکل جدید تبرید اجکتوری-آبشاری در نرم افزار EES معلوم شد.

در این مقاله ابتدا تاثیر افزودن اجکتور بر عملکرد ترمودینامیکی سیکل تبرید آبشاری بررسی گردید. با مدل¬سازی سیکل جدید تبرید اجکتوری-آبشاری در نرم افزار EES معلوم شد که با فرض ظرفیت تبرید مساوی در هر دو سیکل آبشاری ساده و سیکل اجکتوری-آبشاری، افزودن اجکتور و انتخاب مبرد R134a برای واحد دما باعث بهبود ضریب عملکرد و بازده قانون دوم سیکل آبشاری تا حدود ۶،۵% می¬شود. در ادامه با انتخاب R717، R290، R134a و R123 به عنوان مبرد واحد دما بالای سیکل جدید تبرید اجکتوری-آبشاری تاثیر پارامترهای طراحی مانند دمای تبخیرکن واحد دما بالا، دمای تبخیرکن واحد دما پایین و دمای محیط در عملکرد سیکل تحلیل شد و کارایی سیکل با بکارگیری هر مبرد نسبت به دیگر مبردها مقایسه گردید. نتایج نشان داد که کارایی سیکل تبرید اجکتوری-آبشاری (R744-R123) با انتخاب دمای بیشتر از ۲۵۵،۴ کلوین برای دمای تبخیرکن واحد دما بالا بهتر از مواقعی است که از سه مبرد دیگر مورد مقایسه استفاده شود. سرانجام ضریب عملکرد و بازده قانون دوم سیکل جدید تبرید اجکتوری-آبشاری با توجه به تغییرات دمای تبخیرکن واحد دما پایین، دمای تبخیرکن واحد دما بالا و دمای محیط بهینه¬سازی گردید مشخص شد که ضریب عملکرد و بازده قانون دوم سیکل جدید با انتخاب R123 به عنوان مبرد واحد دما بالا به بیشترین مقدار خود خواهد رسید.

 

دانلود مقاله

رمز:hvacir.ir

پسندیدید؟

در خبرنامه ثبت نام کنید و اخبار جدید را در ایمیل خود دریافت کنید

نگران نباشید ما اسپم نیست

مدلسازی اطلاعات ساختمان

طراح و نظارت پروژه های تاسیسات مکانیکی به صورت BIM توسعه دهنده نرم افزار های آموزشی تاسیسات مکانیکی

دیدگاهتان را بنویسید

بررسی کنید

تعمیرات مشعل های گاز سوز

اشکالات عمده مشعل های گازی به چند مجموعه مختلف تقسیم می شوند. عدم روشن شدن مشعل ، روشن و خ…