موارد حفظ و نگهداری و بازرسی دیگ های بخار

بازرسی های سه ماهه دیگ های بخار

۱- تمیز کاری قسمت های متحرک واتصالات کششی دریچه های هوا وسوخت وکشیدن دستمال آغشته به گازوئیل بر روی سیم های کشنده

تعمیر و نگهداری دیگهای بخار

تعمیر و نگهداری دیگهای بخار
تعمیر و نگهداری دیگهای بخار

۲- باز کردن قسمت های جرقه زنی (Fham Prab ) و سمباده کشیدن به سر الکترود ها وحذف رسوبات ناشی از احتراق

۳- روغن کاری پرسوئیچ ها به روش قطره ای

۴- گریس کاری بلبرینگهای الکتروموتور مشعل وفن دمنده ( Blower )

۵- گریس کاری پمپ های تغذیه آب

۶- تکرار بازرسی های ماهانه

۷- بررسی وبازدید کنترل برنامه وآمپلی فایر وتمیز کردن رله ها و روانکاری وآچارکشی اتصالات برق

بازرسی های ۶ ماهه دیگ های بخار :

۱- بازدید از محفظه های احتراق پاس ۱و۲و۳و تجزیه وتحلیل احتراق از لحاظ تجمع دوده وخورندگی

۲- بازدید از قسمت جلوی کوره وبازرسی آجرهای نسوز وداخل کوره

۳- تعویض واشر های آب بندی دریچه های دست رو وآدم رو ( Hand hold Hand hold ) و(Manlold)

۴- بازکردن ستون های فلوتر وشستشوی داخل ستون وتعویض شناور های فلوتر وتعویض کنترل سطح آب ها در صورت لزوم

۵- شستشوی مسیر لوله های مسی کنترل ودرجه نشان دهنده فشار بخار

۶- نشتی گیری مسیر خط گاز و آچار کشی اتصالات وبازدید از هیدرو موتور ودیافراگم های شیرهای اصلی گاز

۷- تمیز کاری پروانه ومسیر های عبور هوا

۸- تعویض شیشه های آب نما وآب بندی گلوئی شیر های آب نما

۹- بازدید از پشت لوله های آتش خوار از لحاظ رسوب گرفتگی

۱۰- تکرار عملیات وبازرسی های سه ماهه

بازرسی های سالانه دیگ های بخار:

۱- باز کردن دریچه های manhold وباز دید از داخل دیگ وبررسی میزان رسوبات وخورندگی از داخل

۲- تمیز کردن لوله ها وزدن برس ومیل به منظور حذف کامل رسوبات ناشی از احتراق وشستشو آنها با آب تحت فشار

۳- تعویض واشر های نسوز دریچه های محفظه های احتراق

۴- شستشوی داخل ذیگ ودر صورت وجود رسوب بیش از حد، رسوب گیری با دیس کیلر

۵- آچارکشی کلیه اتصالات مسیر بخار

۶- تعمیر وروانکاوی سوپاپ های اطمینان

۷- تعویض قطعات وشیر های خورده شده

۸- انجام عملیات تست هیدرواستاتیک وضخامت سنجی توسط افراد ذی صلاح وشر کت های مورد تائید وزارت کار

۹- تکرار عملیات ۶ ماهه وسه ماهه

تست هیدرواستاتیک :

تست هیررو استاتیک حداقل هر سال یکبار باید توسط شرکت های مورد تائید وزارت کار وبا صلاحیت روی دیگ های بخار صورت گیرد ویکی از الزامات آئین نامه ایمنی دیگ های بخار است قبل از عمل تست هیدرواستاتیک از کارکرد صحیح فشار سنج دیگ بخار وکالیبره بودن آن باید مطمئن شویم برای انجام آزمایش پس از سرد شدن دیگ بخار اقدام به تخلیه آب آن از طریق شیر تخلیه وباز کردن شیر هوا گیری می کنیم .

پس از تخلیه کامل ستون های فلوتر، کنترل فشار (Limit Stat):

شیشه های آب نما وشیر خروجی بخار وهم چنین شیر تخلیه زیر آب دیگ وهمه فلنج های باز شده را به وسیله درپوش مقاوم کاملا آب بندی می کنیم . مسیر ورودی آب تغذیه وشیر هواگیری تمامی فلنج ها باید مسدود شود درمرحله بعد باید درب کوره وکلیه دریچه های محفظه احتراق باز شود. در صورتی که دیگ نشتی داشته باشد نقاط علامت گذاری مشود.

عده ای از متخصصین اعتقاد دارند که نیاز به باز کردن هیچ یک از ضمائم دیگ بخار نیست وفقط شیر های شیشه های آب نما را می بندند و با بالا بردن فشار سوپاپ اطمینان اقدام به تست هید رواستاتیک می کنند ومعتقدند بهتر است کلیه شیر ها وسوپاپ های اطمینان نیز تست شوند ومشکلات باز وبسته کردن وهزینه اضافی را نداشته باشندطبق ماده ۱۲ آئین نامه دیگ های بخار الزام به باز کردن همه قطعات وبستن درپوش کرده است .

نکته : هنگامی که دیگ سرد است نباید با آب خیلی داغ پر شود وبالعکس زمانی بدنه دیگ داغ است هیچ گاه نباید با آب سرد پرگردد که بسیار خطرناک است وایجاد ضربات وتنش های شدیدی می کند .

ضخامت سنجی دیگ های بخار:

یکی از آزمایشات سالیانه ضخامت سنجی دیگ های بخار ومنابع تحت فشار است که در مورد دیگ های بخار معمولا پس از عملیات تست هیدرواستاتیک انجام می شود.ضخامت سنجی به وسیله دستگاههای آلتراسونیک انجام می گیرد.

دستگاه آلتراسونیک ضخامت سنجی تشکیل شده از یک سیستم الکترونیکی که برروی آن یک صفحه نشاندهنده وجود دارد

به وسیله دکمه هائی قابلیت برنامه ریزی است که برای فلزات مختلف با تبدیلات در واحد های اینچ ومیلی متر قابل تنظیم است با اتصال Prob یا سنسور مخصوص به دستگاه نقاط حساس وتعیین شده به وسیله شرکت سازنده دیگ بخار پس از تمیز کردن وسنباده زدن (سند بلاست) نقاط تعیین شده با نوعی گریس مخصوص آن نقاط را کمی چرب می کنند وپراب راروی الین قسمت ها قرار می دهند

قبلا دستگاه را کالیبره می کنند با قرار دادن Probبرروی نقاط عددی را بر روی صفحه نشان دهنده می خوانند حساسیت این دستگاهها تا یک صدم میلیمتر است.

اساس کار دستگاه آلتراسونیک پخش فرکانس های مافوق صوت وغیر قابل شنیدن است که باانعکاس (برگشت) این فرکانس ها توسط Prob دردستگاه تبدیل به یک جریان الکتریکی می شود که باتغییرات جریان الکتریکی میزان ضخامت فلز اندازه گیری می شود.

خطای این دستگاه خیلی پایین است ومطمئن عمل می کند دستگاه ضخامت سنجی باباطری های قابل شارژ کار می کند.

اگر ضخامت در حد استاندارد باشد اجاز استفاده ار بویلر داده می شود

در شرایطی که کمی زیر حد استاندارد باشد مجوز استفاده از دیگ صادر می شود

منوط به اینکه در فشار کاری تعیین شده توسط کارشناسان شرکت مسئول باشد

وتاضخامت سنجی نوبت بعدی اجازه داده می شود وچنانچه زیر حد استاندارد باشد

مجوز ادامه کار صادر نمی شود تا اینکه قسمت های ضعیف اقدام به تعویض وتعمیر شود.

طبق استاندارد ASME مزان کاهش ضخامت تا صدو بیست وپنچ هزارم اینچ حدو.د سه میلیمتر مجاز است

اینورتر وسیله ای است که فرکانس متغیری را به مصرف کننده و از جمله موتورکولرگازی می رساند .

که با تغییر فرکانس سرعت چرخش موتور مربوطه قابل کنترل می باشد و این امر در نهایت منجر به کاهش مصرف انرژی می گردد .

اینورتر در اصل از دو بخش تشکیل شده است :

کانورتر converter 2- اینورتر Inverter

در اصل اینورتر تبدیل کننده جریان مستقیم به جریان متناوب می باشد

لذا ابتدا جریات متناوب به جریان مستقیم تبدیل شده و سپس به جریان متناوب با فرکانس های مختلف تبدیل می گردد .

کار کانورتر تبدیل کردن جریان متناوب به جریان مستقیم توسط پل دیود می باشد .

دیدگاهتان را بنویسید