خانه مقالات-کتاب-علمی-دانلود متفرقه توربو کمپر سور (کمپرسورهای گریز از مرکز)

توربو کمپر سور (کمپرسورهای گریز از مرکز)

( در سال ۱۹۲۰ به وسیله دکتر ویلیس کریر طرح ومورد استفاده قرار گرفت).توربو کمپر سوردر ماشین ها با قدرت برودتی زیاد و فشار انتهای نسبتاً کم مورد استفاده قرار می گیرد .تعداد پروانه کمپر سور نشان دهنده مراحل تراکم است . تراکم بخار مبرد در اثر نیروی گریز از مرکز با حرکت سریع حلقه ها چرخ گردان و تبدیل انرژی جنبشی حاصل از پروانه های چرخ گردان به انرژی پتانسیل در دیفوزور می باشد .

در بدنه کمپر سور چرخ گردانها پروانه ای روی میله ( میل لنگ ) سوار می شوند .

روغن کاری یا طا قانهاو کاسه نمد به وسیله دستگاه مخصوصی که در باک روغن قرار دارد از طریق پمپ فیلتر وسوپاپ کنترل فشار انجام می گیرد .

توربوکمپرسور خیلی خوب تعادل یافته و با سرعت دورانی زیاد کار می کند . بخار مبرد از طرف میله بطرف پروانه های چرخ گردان گشیده می شود و بر اثر حرکت در پره ها بخار سرعت زیادی یافته و تحت اثر نیروی گریز از مرکز از پـرده به دیفــوزور ( پخش کننده) می رود و در آنجا بخاطر افزایش مقطع ، سرعت کم شده و فشار افزایش می یابد و با عبور بخار از پروانه های متعدد می توان فشار انتهای تراکم را افزایش داد .

راندمان توربو کمپرسورها بوسیله میله از ۱۰۰  به ۵۰  درصد تغییر می کند و قبل از پروانه دوم میان بخار مبرد در نظر گرفته می شود .

خواص توربو کمپرسورها نسبت به کمپرسور های پیستونی بشرح زیر است :

۱ـ تعادل و آب بندی بهتر بخاطر نبودن نیروی انرسی متغیر .

۲ـ نبودن سوپاپ ها و در نتیجه حذف مقاومت .

۳ـ حذف شدن خطر ضربه هیدرولیکی احتمالی .

۴ ـ ابعاد کوچکتر و وزن کمتر در قدرتهای مساوی .

۵ ـ حذف روغن کاری درونی که در نتیجه آن روغــن به وسایــل تبــادل کننــده نمی رود(کندانسور ـ تبخیر کنند). در عوض استفاده از سیستم روغن کاری مخصوص و الکتروموتور سینکرونی از کمبودهای توربو کمپرسور بشمار می رود .

موارد استفاده از توربوکمپرسورها در ماشینهای مبرد بزرگ در صنایع شیمیایی و نفت و در دستگاههای بزرگ تهویه مطبوع می باشد و معمولاً وقتی از این نوع کمپرسور استـفاده می شود که حجم بخار ورودی به کمپرسور خیلی زیاد باشد .

مبردهای مورد استفاده در توربو کمپرسورها باید دارای راندمان حجمی کم ( زیاد شدن حجم بخار) و وزنی ملکولی زیاد (افزایش انرژی جنبشی وکم شدن تعداد پروانه)  باشند که این خواص در فریون ۱۱  و ۱۴۲  و ۱۲  مشاهده می شود

پسندیدید؟

در خبرنامه ثبت نام کنید و اخبار جدید را در ایمیل خود دریافت کنید

نگران نباشید ما اسپم نیست

مدلسازی اطلاعات ساختمان

طراح و نظارت پروژه های تاسیسات مکانیکی به صورت BIM توسعه دهنده نرم افزار های آموزشی تاسیسات مکانیکی

دیدگاهتان را بنویسید

بررسی کنید

تبریک روز مهندس

روز مهندس بر تمامی مهندسان زحمت کش مبارک باد ??? ?مهندسین در مواجه با مساےل و مشکلات پیش ر…