خانه مقالات-کتاب-علمی-دانلود متفرقه توربو کمپر سور (کمپرسورهای گریز از مرکز)

توربو کمپر سور (کمپرسورهای گریز از مرکز)

( در سال ۱۹۲۰ به وسیله دکتر ویلیس کریر طرح ومورد استفاده قرار گرفت).توربو کمپر سوردر ماشین ها با قدرت برودتی زیاد و فشار انتهای نسبتاً کم مورد استفاده قرار می گیرد .تعداد پروانه کمپر سور نشان دهنده مراحل تراکم است . تراکم بخار مبرد در اثر نیروی گریز از مرکز با حرکت سریع حلقه ها چرخ گردان و تبدیل انرژی جنبشی حاصل از پروانه های چرخ گردان به انرژی پتانسیل در دیفوزور می باشد .

در بدنه کمپر سور چرخ گردانها پروانه ای روی میله ( میل لنگ ) سوار می شوند .

روغن کاری یا طا قانهاو کاسه نمد به وسیله دستگاه مخصوصی که در باک روغن قرار دارد از طریق پمپ فیلتر وسوپاپ کنترل فشار انجام می گیرد .

توربوکمپرسور خیلی خوب تعادل یافته و با سرعت دورانی زیاد کار می کند . بخار مبرد از طرف میله بطرف پروانه های چرخ گردان گشیده می شود و بر اثر حرکت در پره ها بخار سرعت زیادی یافته و تحت اثر نیروی گریز از مرکز از پـرده به دیفــوزور ( پخش کننده) می رود و در آنجا بخاطر افزایش مقطع ، سرعت کم شده و فشار افزایش می یابد و با عبور بخار از پروانه های متعدد می توان فشار انتهای تراکم را افزایش داد .

راندمان توربو کمپرسورها بوسیله میله از ۱۰۰  به ۵۰  درصد تغییر می کند و قبل از پروانه دوم میان بخار مبرد در نظر گرفته می شود .

خواص توربو کمپرسورها نسبت به کمپرسور های پیستونی بشرح زیر است :

۱ـ تعادل و آب بندی بهتر بخاطر نبودن نیروی انرسی متغیر .

۲ـ نبودن سوپاپ ها و در نتیجه حذف مقاومت .

۳ـ حذف شدن خطر ضربه هیدرولیکی احتمالی .

۴ ـ ابعاد کوچکتر و وزن کمتر در قدرتهای مساوی .

۵ ـ حذف روغن کاری درونی که در نتیجه آن روغــن به وسایــل تبــادل کننــده نمی رود(کندانسور ـ تبخیر کنند). در عوض استفاده از سیستم روغن کاری مخصوص و الکتروموتور سینکرونی از کمبودهای توربو کمپرسور بشمار می رود .

موارد استفاده از توربوکمپرسورها در ماشینهای مبرد بزرگ در صنایع شیمیایی و نفت و در دستگاههای بزرگ تهویه مطبوع می باشد و معمولاً وقتی از این نوع کمپرسور استـفاده می شود که حجم بخار ورودی به کمپرسور خیلی زیاد باشد .

مبردهای مورد استفاده در توربو کمپرسورها باید دارای راندمان حجمی کم ( زیاد شدن حجم بخار) و وزنی ملکولی زیاد (افزایش انرژی جنبشی وکم شدن تعداد پروانه)  باشند که این خواص در فریون ۱۱  و ۱۴۲  و ۱۲  مشاهده می شود

پسندیدید؟

در خبرنامه ثبت نام کنید و اخبار جدید را در ایمیل خود دریافت کنید

نگران نباشید ما اسپم نیست

مدلسازی اطلاعات ساختمان

طراح و نظارت پروژه های تاسیسات مکانیکی به صورت BIM توسعه دهنده نرم افزار های آموزشی تاسیسات مکانیکی

دیدگاهتان را بنویسید

بررسی کنید

تدوین سند پهنه‌های گسلی شهر تهران

رییس سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران از تدوین سند پهنه‌های گسلی شهر تهران خبر داد …