رئیس نظام مهندسی تهران: علاوه بر افزایش تعرفه خدمات مهندسی ، ۴ ناظره شدن تمامی پروژه های ساختمانی و الزام سازنده ذیصلاح در کل استان تهران، موضوع گاز دو پوندی، به عنوان مطالبه مهندسان مکانیک، حضور نقشه‌برداران نیز در ساخت‌وساز شهری، از جمله خبرهای خوب برای مهندسان به شمار می آید.

خبرهای خوب نظام مهندسی تهران برای مهندسان
خبرهای خوب نظام مهندسی تهران برای مهندسان

این نشست با حضور سعیدیان، رئیس سازمان نظام‌مهندسی ساختمان استان تهران، محمود زاده معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی، تقی زاده معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری، محبت خواه مدیرکل راه و شهرسازی ، گلپایگانی معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران و  عبدی قهرودی مدیرکل دفتر توسعه مهندسی ساختمان،تشکیل شد و افزایش تعرفه خدمات مهندسی،  ۴ ناظره شدن پروژهای ساختمان‌ی برای همه پروژه ها و الزام بکارگیری سازنده ذی‌صلاح  در کل استان تهران و … مورد بررسی و تصویب قرار گرفت.

در پایان این نشست مهندس سعیدیان در پاسخ به خبرنگار سازمان در مورد افزایش تعرفه خدمات مهندسی گفت: مهندسان، از معدود اقشار جامعه هستند که تعرفه خدماتشان توسط صنف و سازمان خودشان تعیین نمی‌شود.

رئیس سازمان نظام‌مهندسی ساختمان استان تهران با اشاره به نحوه تعیین تعرفه خدمات مهندسی تشریح کرد: شورای مرکزی هزینه تمام شده ساخت را در ابتدای هر سال ابلاغ میکند و بر اساس این هزینه ، تعرفه مشخص خواهد شد که البته قانون اختیاری را به هیأت مدیره سازمان نظام‌مهندسی  استان داده است که تعرفه را تا ۲۵ درصد افزایش و یا کاهش دهد و برای تصویب به هیأت ۵ نفره ای استان پیشنهاد میدهد و در صورت تایید بعنوان تعرفه نهایی ابلاغ خواهد شد.

رئیس سازمان نظام‌مهندسی ساختمان استان تهران تعرفه سال ۱۳۹۹ استان تهران با احتساب آنچه امروز به تصویب رسید رابین ۲۵ تا۳۷ درصد عنوان نمود و ادامه داد: اگرچه توانستیم ۲۵ درصد افزایش تعرفه خدمات مهندسی برای گروههای الف و ب و برای گروه ج ۲۰ درصد و برای گروه د ۱۵ درصد نسبت به مبلغ پیشنهادی شورای مرکزی را در استان تهران به تصویب برسانیم ولی درنهایت، تعرفه مصوب در  جلسه هیأت ۵نفره، با توجه به وضعیت و شرایط اقتصادی جامعه، انتظارات ما را برآورده نکرد.

سعید سعیدیان تصویب موضوع ۴ ناظره شدن تمام ساختمان‌ها و مجری  ذی‌صلاح در تمام استان را از موارد مثبت این نشست عنوان نمود و ادامه داد:  البته در جلسه‌ای که با همکارانمان در هیأت ۵ نفره استانی داشتیم ، مصوبات خوبی را داشتیم که می‌توان به مواردی چون ۴ ناظره شدن تمامی ساختمان‌ها و همچنین مجری ذی‌صلاح در تمامی استان اشاره کرد.

سعیدیان با تأکید بر اهمیت موضوع ۴ ناظره شدن ساختمان‌ها ،  آماری از سال ۹۸ در این مورد ارائه و ادامه داد: برای مثال در سال ۹۸ ، پروژه‌های ساختمانی ما  حدود ۱۲ میلیون مترمربع که ۵۰ درصد آن زیر ۱۵۰۰ مترمربع ، یعنی حدود ۶ میلیون مترمربع، تک ناظره بوده است ؛ که با احتساب سه رشته برق، مکانیک و معماری( یا عمران) ، چیزی حدود ۱۸ میلیون مترمربع فاقد نظارت تخصصی در سه گرایش دیگر بوده است که با مصوبه امروز هیأت ۵ نفره این معضل ، حل‌وفصل شد که علاوه بر اجرای مقررات ملی و استحکام بنا برای مردم و بهره‌برداران که اولویت اصلی ما هست ، سهم قابل‌توجهی در اشتغال و معیشت مهندسان خواهد داشت.

مهندس سعیدیان همچنین موضوع ۴ ناظره شدن ساختمان‌ها را ازنظر تعداد نیز مورد ارزیابی قرارداد و افزایش حداقل ۲۴ هزار فرصت خدمات برای مهندسان در سه گرایش دیگر که پیش از این در پروژه های تک ناظره بکار گرفته نمی شده اند؛ را  فرصت اشتغال  برای مهندسان ، از این مصوبه تشریح نمود.

رئیس سازمان نظام‌مهندسی ساختمان استان تهران ، همچنین به توافق با شهرداری تهران برای الزام مجری ذی‌صلاح در ساختمان‌های گروه ج و د و در یک منطقه ۲  به‌صورت پایلوت برای تمامی گروه‌های ساختمانی اشاره نمود و گفت:

با مصوبه امروز در هیأت ۵ نفره ، مجری ذی‌صلاح برای ساختمان‌های ج و د در تمامی استان الزامی شد و ازاین‌جهت نیز ضمن بهره‌برداری جامعه از خدمات مهندسی و توجه به کیفیت و استحکام بناها ، فرصت اشتغال  برای اعضای سازمان ایجاد خواهد شد.

مهندس سعیدیان ، صف ارجاع نظارت را یکی از معضلات جامعه مهندسی عنوان نمود و ادامه داد: با ۴ ناظره شدن ساختمان‌ها  ازیک‌طرف و از طرف دیگر  الزام مجری ذی‌صلاح در پروژه‌های ساختمانی می‌تواند بسیاری از مهندسان را در بخش اجرا مشغول به فعالیت نماید که صف ارجاع برای مهندسان ناظر تا حد قابل‌تأملی کاهش خواهد یافت که در کیفیت خدمات مهندسی تأثیرگذار است.

سعیدیان موضوع گاز دو پوندی را به‌عنوان مطالبه بیش از ده‌ساله مهندسان مکانیک برشمرد و مصوبه آن را جزئی از ماحصل مصوبات امروز هیأت ۵ نفره عنوان نمود.

وی دریایان مصاحبه ، خبر خوبی را نیز به مهندسان نقشه‌بردار تهرانی داد و گفت: با توافقاتی که با شهرداری تهران در حال انجام است ، حضور نقشه‌برداران نیز در ساخت‌وساز شهری الزامی خواهد شد که در آینده ای نزدیک و تبادل تفاهم نامه با شهرداری اطلاع رسانی خواهیم نمود.

دیدگاهتان را بنویسید