خبر خوش رئیس سازمان نظام مهندسی تهران ; علی کریمی،  به نهایی شدن فرآیند پرداخت حق الزحمه برای مهندسان تاسیسات در زمینه طراحی گاز اشاره کرد.

در جریان گفت‌وگویی اختصاصی با خبرنگاران در بیست و سومین نمایشگاه بین‌المللی صنعت ساختمان، کریمی بیان کرد: زیرساخت‌های لوله‌کشی گاز و اهمیت بالای ایمنی آن، از اهمیت بسیار بالا برخوردار است. رعایت نکات ایمنی در فرآیند لوله‌کشی گاز از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است، زیرا عدم رعایت این نکات می‌تواند منجر به وقوع حوادث جدی و خطرناکی شود. او افزود که بازرسی دقیق لوله‌کشی گاز توسط مهندسان مکانیک، بسیار اساسی و ضروری است.

کریمی تاکید کرد: سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران در پی پیگیری‌های جدی برای اجرای این فرآیند بوده و خوشبختانه تاکنون پیشرفت‌های مهمی در این زمینه به دست آمده است. بر اساس برنامه‌های انجام‌شده، مراحل ارسال نقشه‌ها توسط طراحان و نیز نقشه‌های اجرایی توسط مجریان به مرحله نهایی رسیده و به زودی به فعالیت خواهد پرداخت.

اهمیت ایمنی:  علی کریمی به تفصیل در مورد اهمیت ایمنی در فرآیند لوله‌کشی گاز توضیح داد. او بیان کرد که به دلیل خطرات بالقوه مرتبط با عدم رعایت ایمنی در این فرآیند، نظارت دقیق و کنترل مستمر از سوی مهندسان مکانیک بسیار ضروری است.

او همچنین اشاره کرد که سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران با تمرکز بر روی تحقیقات و پژوهش‌های علمی، تلاش برای بهبود فرآیندهای اجرایی و ارتقاء ایمنی در صنعت لوله‌کشی گاز را دنبال می‌کند. این تلاش‌ها منجر به تدابیری شده است که در نهایت به اجرای بهتر و ایمن‌تر این فرآیند خواهد انجامید.

دانش و تجربیات: کریمی به تحقیقات مستمر و همکاری نزدیک با مهندسان و مجریان اشاره کرد. او تاکید کرد که با تبادل دانش و تجربیات بین مختصات این حوزه، می‌توان به ارتقاء کیفیت و ایمنی در پروژه‌های لوله‌کشی گاز دست یافت.

به این تصویر عملیاتی نزدیکی کریمی به توسعه و بهبود ایمنی در فرآیند لوله‌کشی گاز، در چارچوب روند ارتقاء سطح تخصص و کارایی مهندسان تاسیسات اشاره نمود.

پایان: در نهایت، او تاکید کرد که این تلاش‌ها به سرعت به مرحله عملیاتی خواهند رسید و باعث بهبود چشمگیری در ایمنی و کیفیت فرآیند لوله‌کشی گاز خواهند شد. او به امید بهره‌وری بیشتر از این فرآیند و کاهش حوادث و ریسک‌های احتمالی در آینده، از ادامه پیگیری‌های مستمر و موثر خبر داد.

دیدگاهتان را بنویسید