خانه خرید عضویت وِیژه

خرید عضویت وِیژه

VIP-androidoone

انجمن تاسیسات مکانیک ایران، در راستای نیل به چشم انداز خود بخشهای مختلفی را بر روی سایت راه اندازی نموده است. دسترسی به بسیاری از بخشهای سایت کاملاً رایگان بوده و دسترسی به برخی قسمتهای دیگر، مستلزم خرید عضویت وِیژه از پایگاه اطلاع رسانی تاسیسات مکانیک است. جدول ویژگی‌های پلنهای مختلف عضویت در سایت را مشاهده می فرمایید و در پایان این صفحه می توانید شرحی از خدمات در هر بخش را مطالعه فرمایید.

————————————————————————————————————————————————————————————————–

لطفا سرویس ویژه خود را انتخاب کنید.

[vip-payment]

——————————————————————————————————————————————————————————————————–

نمایش میزان اعتبار شما.

تاریخ شروع حساب کاربری ویژه به شمسی:[current-user-vip-start-jalali-date]
تاریخ شروع حساب کاربری ویژه به مقدار گذشته:[current-user-vip-start-human-date]
تاریخ پایان حساب کاربری کاربر فعلی به شمسی:[current-user-vip-expire-jalali-date]
تاریخ پایان حساب کاربری کاربر فعلی به مقدار مانده:[current-user-vip-expire-human-date]