برنامه های بار بلوک حامل قدرتمند، برنامه برآورد بار تهویه مطبوع کاملا برجسته مناسب برای ساختمان های تجاری در هر اندازه است.
بار بلوک ابزاری برای مهندسین مشاور، طراحی / ساخت پیمانکاران، پیمانکاران تهویه مطبوع، مهندسان تاسیسات و سایر حرفه ای درگیر در طراحی، تجزیه و تحلیل و یا نصب و راه اندازی سیستم های تهویه مطبوع ساختمان های تجاری است.

برنامه های بار بلوک حامل قدرتمند، برنامه برآورد بار تهویه مطبوع کاملا برجسته مناسب برای ساختمان های تجاری در هر اندازه است.
بار بلوک ابزاری برای مهندسین مشاور، طراحی / ساخت پیمانکاران، پیمانکاران تهویه مطبوع، مهندسان تاسیسات و سایر حرفه ای درگیر در طراحی، تجزیه و تحلیل و یا نصب و راه اندازی سیستم های تهویه مطبوع ساختمان های تجاری است.
بار بلوک از شما می خواهد برای تامین اطلاعات عمومی در مورد ساختمان خود را، و سپس شما فراهم می کند با تمام اندازه و بار اطلاعات مورد نیاز برای تجزیه و تحلیل و طراحی سیستم های تهویه مطبوع و انتخاب همه تجهیزات تهویه مطبوع.
محاسبه بار:
استفاده از روش های استاندارد ASHRAE برای محاسبات بار سرمایش تابع انتقال، محاسبات بار گرمایشی طراحی، محاسبات تابش خورشیدی.
– محاسبه اتاق و منطقه بار در ۲۴ ساعت شبانه روز برای روز طرح در تمام ۱۲ ماه می باشد.
مشخص اتاق اوج، منطقه و بارهای سیم پیچ.
– مناسب برای سیستم های شامل ایستگاه مرکزی گرداننده هوا، واحد بسته بندی پشت بام، واحد خود شامل، سیستم اسپلیت، فن کویل DX با، فن کویل hydronic و پمپ حرارتی منبع آب اندازه.
داده های کالیبراسیون برای سرمایش و گرمایش مرکزی کویل، کویل گرم، طرفداران، کویل reheat ترمینال، پایانه های هوا CAV و VAV، فن کویل و پمپ های حرارتی ترمینال ارائه شده است.
– تجزیه و تحلیل مورد نیاز تهویه با استفاده از روش شرح داده شده در استاندارد ASHRAE 62-2001.
فراهم می کند یک پایگاه داده از داده های طراحی آب و هوا برای بیش از ۷۰۰ شهرستانها در سراسر جهان.
گزارش ویژگی ها:
فراهم می کند بسیاری گزارش خوب فرمت فهرست نتایج محاسبات نیز به عنوان داده های ورودی.
کلید گزارش سیستم اندازه خلاصه اطلاعات مورد نیاز برای انتخاب تجهیزات در ۱-۲ صفحه است.
گزارش تهویه کلیدی خلاصه الزامات مورد نیاز برای هر منطقه در سیستم.
گزارش اضافی منطقه و سیستم بارهای جانبی، منطقه ساعتی و پروفیل بار سیستم، مفصل داده ساعتی psychrometric و نمودار روند psychrometric ارائه.
فراهم می کند ویژگی برای کپی و چسباندن از گزارش نمایش داده شده را به اسناد دیگر.
فراهم می کند ویژگی برای صرفه جویی در گزارش به صورت فایل در RTF-، PDF- و یا اسناد با فرمت HTML-.
گزارش خروجی پیشرفته برای کمک به در تشخیص نتایج بار و رفتار سیستم.
از دیگر ویژگی های برنامه:
نمایش درختی در پنجره اصلی برنامه اجازه می دهد تا برای ناوبری آسان تر و مشاهده داده ها.
– انتخاب معمولی ورودی قالب ورودی و یا صفحه گسترده برای ساخت و ساز به سبک داده ها.
اجرا به زبان انگلیسی و متریک SI واحد.
– مناسب برای ساخت و ساز و مقاوم سازی برنامه های جدید.
فراهم می کند یک پایگاه داده از داده های طراحی آب و هوا برای بیش از ۷۰۰ شهرستانها در سراسر جهان.
فراهم می کند ویژگی برای آرشیو و پروژه بازیابی داده.
فراهم می کند ویژگی های برای تبدیل بلوک داده V3.0 بار به بلوک داده V4 بار.
امکان جستجو و جهانی از ویژگی های جایگزین برای تمام داده های ساختمان.
فراهم می کند ویژگی به صورت خودکار جهت گیری از کل ساختمان را تغییر دهید.
برنامه های شبکه سازگار است.

دانلود برنامه

رمز دانلود:hvacir.ir

دیدگاهتان را بنویسید