پس از اتمام دریافت فایل و اجرا نمودن آن ، پنجره زیر نمایش داده خواهد شد :
در قسمت Destination Folder ، مکان نصب برنامه را وارد کرده و Install را کلیک کنید .

پس از اتمام دریافت فایل و اجرا نمودن آن ، پنجره زیر نمایش داده خواهد شد :

راهنمای انتخاب پمپ پمپیران Pumpiran Pump Selection Guide

در قسمت Destination Folder ، مکان نصب برنامه را وارد کرده و Install را کلیک کنید .

پس از اتمام نصب ، برنامه بصورت خودکار اجرا خواهد شد و از این به بعد از همان مسیر وارد شده در عملیات نصب ، قابل دسترسی خواهد بود (توسط اجرای فایل pumpiran.exe)

نمایی از برنامه :
راهنمای انتخاب پمپ پمپیران Pumpiran Pump Selection Guide

 

دانلود نرم افزار

دیدگاهتان را بنویسید