باسلام به مهندسان و دانشجویان فرهیختگان علم و دانش تاسیسات حرارتی برودتی در این پست برای شما دانشجویان گرامی انجمن تخصصی تاسیسات مکانیک ایران نمونه دفترچه محاسباتی اماده کره که مر بوط به بانک قوامین شعبه میدان ارژانین تهران می باشد . امید به ان که شما بتوانید با این نمونه دفترچه فرایند محاسبات ساختمان اموزش ببینید دانلود در ادمه مطلب

باسلام به مهندسان و دانشجویان فرهیختگان علم و دانش تاسیسات حرارتی برودتی در این پست برای شما دانشجویان گرامی انجمن تخصصی تاسیسات مکانیک ایران نمونه دفترچه محاسباتی اماده کره که مر بوط به بانک قوامین شعبه میدان ارژانین تهران می باشد . امید به ان که شما بتوانید با این نمونه دفترچه فرایند محاسبات ساختمان اموزش ببینید.

دانلود دفترچه

رمز دانلود:hvacir.ir

دیدگاهتان را بنویسید