دانلود پروزه اماده سردخانه ۲۰۰۰ تنی گوشت گوساله و سیب

فرضیات :

۱ . پروژه مورد محاسبه در شهر ارومیه واقع است .

  1. مساحت کل سردخانه ۲/۵۱ × ۴/۵۶ می باشد .
  2. ابعاد جعبه بصورت ۶۰ × ۳۰ × ۴۰ در نظر گرفته شد .
  3. تناژ مورد نظر ۲۰۰۰ تن بوده که به ازای هر محصول ۱۰۰۰ تن می باشد .

دانلود فایل

رمز دانلود:hvacir.ir

دیدگاهتان را بنویسید