در این بخش به طور خلاصه شرح ویژگی های اصلی از تبرید و تهویه مطبوع سیستم. تبرید و تهویه مطبوع چیست تبرید و تهویه مطبوع استفاده می شود برای خنک محصولات یا یک محیط ساختمان.تبرید و تهویه مطبوع سیستم (R) انتقال حرارت از یک مخزن کم انرژی کولربه یک مخزن پر انرژی گرمتر

حرکت انرژی از سمت چپ به راست به عنوان آن را از فضای استخراج و اخراج به
خارج از منزل از طریق پنج حلقه از انتقال حرارت: حلقه هوا. در حلقه سمت چپ، هوای داخل توسط فن هوا عرضه از طریق یک محور.

در این بخش به طور خلاصه شرح ویژگی های اصلی از تبرید و تهویه مطبوعسیستم.
تبرید و تهویه مطبوع چیست
تبرید و تهویه مطبوع استفاده می شود برای خنک محصولات یا یک محیط ساختمان.
تبرید و تهویه مطبوع سیستم (R) انتقال حرارت از یک مخزن کم انرژی کولر
به یک مخزن پر انرژی گرمتر
حرکت انرژی از سمت چپ به راست به عنوان آن را از فضای استخراج و اخراج به
خارج از منزل از طریق پنج حلقه از انتقال حرارت: حلقه هوا. در حلقه سمت چپ، هوای داخل توسط فن هوا عرضه از طریق یک محور
سیم پیچ، که در آن انتقال حرارت آن به آب سرد خنک کننده.هوای سرد و سپس سرد
فضای ساختمان. حلقه آب سرد. رانده شده توسط پمپ آب سرد، آب از کویل خنک کننده برمی گرداند
به اواپراتور چیلرهای به دوباره سرد می شود. حلقه مبرد. با استفاده از مبرد تغییر فاز، پمپ های کمپرسور چیلر حرارت
از آب سرد به آب کندانسور. حلقه آب کندانسور. آب گرما را جذب از کندانسور چیلر، و
پمپ آب کندانسور آن را به برج خنک کننده می فرستد. خنک کننده حلقه برج. فن برج خنک کننده را می راند هوا در سراسر جریان باز از داغ
آب کندانسور، انتقال حرارت به خارج از منزل.
سیستم ۱٫۲ تهویه مطبوع
با توجه به برنامه های کاربردی، گزینه های چند / ترکیبی از تهویه مطبوع وجود دارد،
که برای استفاده در دسترس هستند: تهویه مطبوع (برای فضای و یا ماشین آلات) تقسیم تهویه مطبوع فن کویل واحد در یک سیستم بزرگتر هوا دست زدن به واحد در یک سیستم بزرگتر.

دانلود کتاب

رمز دانلود:hvacir.ir

دیدگاهتان را بنویسید