تخاب پمپ در صعنت تاسیسات و صنایع نفتی یک امر اساسی لزا برای انتخاب پمپ باید فرایند محاسبه ان را بدانیم از این لحاض انجمن تخصصی تاسیسات مکانیک ایران برای این امر و راحتی مهندسان گرامی کتابی را معرفی می کند که توسط شرکت کار اب تدوین شده است تا شما بتوانید به راحتی تمام بوستر پمپ را انتخاب کنید.دانلود کتاب….
در این کتاب با فرایند طزاحی و انتخاب پمپ اشنا می شوید.
پمپ چیست.
تقسیم بندی پمپ ها
ساختمان پمپ گریز از مرکز
معایب پمپ های گریز از مرکز
و……
امید به ان که نهایت استفاده از کتاب را انجام دهید.

دانلود کتاب

رمز دانلود:hvacir.ir

دیدگاهتان را بنویسید