خانه تاسیسات تاسیسات برودتی دلایل رسوب زدایی یا اسید شویی در چیلرهای جذبی

دلایل رسوب زدایی یا اسید شویی در چیلرهای جذبی

۱- رسوب تشکیل شده بر روی سطوح داخلی لوله ها سبب افت کارائی کندانسور وابزوربر میگردد.

۲- ظرفیت چیلر کاهش مییابد.

۳- درجه حرارت مبرد تقطیر شده در کندانسور که بهسمت اواپراتور جریان می یابد نسبت به حالت

عادی افزایش مییابد.

۴- درجه حرارت آب برج که از چیلر خارج شده و به سمت برج جریان دارد کمتر از حالتهای معمولی

خواهد شد واختلاف درجه حرارت آب برج ورودی و خروجی از چیلر کاهش می یابد.

۵- درجه حرارت محلول رقیق ابزوربر وفشار آن افزایش می یابد.

وقتی که رسوب های ایجاد شده کیفیت عملکرد سیستم را کاهش می دهد لازم است قبل از

راه اندازی یک هفته مانده به ره اندازی از لوله های اواپراتور وکندانسور بازدیدشود چنانچه رسوب

مشاهد گردد بهتر است با استفاده از روشهای شیمیایی و مکانیکی از سطوح لوله ها

رسوب زدائی گردد.

ییی

پسندیدید؟

در خبرنامه ثبت نام کنید و اخبار جدید را در ایمیل خود دریافت کنید

نگران نباشید ما اسپم نیست

مدلسازی اطلاعات ساختمان

طراح و نظارت پروژه های تاسیسات مکانیکی به صورت BIM توسعه دهنده نرم افزار های آموزشی تاسیسات مکانیکی

دیدگاهتان را بنویسید

بررسی کنید

تدوین سند پهنه‌های گسلی شهر تهران

رییس سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران از تدوین سند پهنه‌های گسلی شهر تهران خبر داد …