خانه سرویس و تعمیر آبگرمکن نفتی

سرویس و تعمیر آبگرمکن نفتی

در آبگرمکن های نفتی ،نفت منبع پس از عبور از کاربراتور بوسیله لوله های رابط به اجاق (محفظه احتراق ) می رسد و در آنجا در مجاورت هوایی که از روزنه های اجاق وارد می شود ، مشتعل شده و ایجاد حرارت می کند.
ساختمان و اجزاء آبگرمکن نفتی :

1- ژاکت یا بدنه خارجی که از ورق آهن سیاه که به شکل استوانه یا مکعب که در وسط آن محلی برای عبور دودکش تعبیه گردیده ، ساخته شده است. روی ژاکت سوراخ هایی جهت نصب اتصالات و لوله ها و کنترل ها و در یچه بازدید جهت دسترسی به اتاقک احتراق پیش بینی شده است. ژاکت را به منظور زیبایی و جلوگیری از زنگ زدن به روش های گوناگون رنگ آمیزی می کنند.

2- کف آبگرمکن شامل صفحه و پایه مدور نگهدارنده است که از ورق آهن فرم داده شده ساخته شده است. روی پایه ،ژاکت ،مخزن آبگرمکن،اتاقک احتراق نصب می شود.

3- مخزن اصلی که از ورق گالوانیزه به ضخامت 3 تا 4 میلیمتر که بصورت استوانه ای شکل با قاعده های محدب فوقانی و مقعر تحتانی ساخته می شود. در وسط مخزن جای دودکش تعبیه شده است.روی بدنه مخزن بوش هایی در قسمت پایین جهت ورود و خروج و تخلیه آب و جای بالب ترموستات ودر بالا جهت خروج آبگرم و شیر اطمینان جوشکاری شده است. مخزن بوسیله پایه استوانه ای شکل روی کف آبگرمکن قرار می گیرد

4- کاربراتور جهت تنظیم سوخت.

5- ترموستات: کنترل زمانی جهت تنظیم درجه حرارت آب مخزن و فرمان به کاربراتور به منظور تنظیم سوخت.

6- اتاقک احتراق که در زیر مخزن اصلی قرار دارد از طرف بالا به دودکش مربوط می باشد.اتاقک بوسیله پیچ نگهدارنده به کف آبگرمکن محکم می شود . نفت به وسیله لوله مسی وارد محفظه احتراق گشته وبا هوایی که از منافذ روی بدنه وارد اتاقک احتراق می شود به کمک شعله مشتعل گشته و می سوزد . جنس کوره از فولاد بوده که در داخل آن قطعه ای چدنی به منظور تبخیر نفت در محل ورودی سوخت به کوره قرار داده شده است.

نکاتی در مورد نصب و تنظیم آبگرمکن :

1- آبگرمکن باید درمحل مسطحی نصب گردد و هوای کافی برای سوخت به آن برسد.

2- اتصالات ورود و خروج آب را کنترل کنید که نشتی نکنند و در صورتیکه نشت داشته باشند آن را بر طرف نمایید.

3- وضع دودکش ها را کنترل کنید که سالم و بطور صحیح نصب شده باشند در غیر این صورت دود در فضای ساختمان پخش و باعث مسمومیت افراد و سیاه شدن دیوار و اثاثیه می گردد. مکش دود عامل اساسی خوب کار کردن آبگرمکن است و به این جهت باید اتفاع و قطر لوله دودکش کافی بوده و محل اتصال لوله ها به یکدیگر صاف و بدون درز باشد. برای اینکه باد در دودکش تاثیر نکند،دودکش باید در مرتفع ترین قسمت پشت بام نصب شود و دارای کلاهک باشد.

4- سه راه تنظیم هوا (دمپر ) مکش دودکش را با کار آبگرمکن هماهنگ می کند.دریچه هوا کش بر روی یک محور مقداری بالاتر از مرکز دایره هواکش می باشد.در روی دریچه هواکش پیچی نصب شده که یک وزنه کوچک به آن متصل است.با پیچانیدن پیچ و تغییر وزنه ،وضع قرار گرفتن دریچه تنظیم می شود.وزنه باید در حالتی قرار گیرد که با کوچکترین فشاری دریچه به نوسان در آید.

5- پس از ریختن نفت در منبع و جاری شدن آن در لوله ها،دقت نمایید که تمام اتصالات محکم بوده و نشت نکند.اگر نشت در اثر ترک لوله باشد باید آن را عوض کرد ودر صورتیکه از محل اتصال باشد،باید مهره محل اتصال را بوسیله یک آچار مناسب قدری محکمتر کرد. چنانچه نشت ادامه یافت،باید پرچ سر لوله ها را تعویض و به طور کلی رفع عیب نمود.

توجه: چنانچه آچار مناسب در دسترس نبود،در باز کردن و محکم کردن مهره های اتصال هیچگاه از انبر دست استفاده نکنید،زیرا جنس اتصالات از آلیاژ مس است و لبه های آن ها به سرعت ساییده شده و از بین می رود.

سرویس و نگهداری آبگرمکن:

1- برای روشن کردن آبگرمکن،هیچگاه چوب کبریت را داخل اجاق نیندازید و همیشه از سیم مخصوص استفاده کنید.

2- چون آب جوش در جدار آبگرمکن ایجاد رسوب معدنی می کند،حتی الامکان سعی کنید درجه حرارت آب از 60 درجه سانتیگراد تجاوز نکند.

3- ترموستات را که وظیفه اصلی آن قطع و وصل جریان نفت به اجاق می باشد و در نتیجه درجه حرارت آب را ثابت نگه می دارد،هر شش ماه یک بار باید آزمایش کرد.بدین منظور درجه تنظیم سوخت کاربراتور را روی عدد زیاد به مدت یک ساعت قرار داده درجه ترمومتر را کنترل نمایید که از عدد 90 درجه سانتیگراد بالاتر نرود ضمنا” از لوله سر ریز شیر اطمینان هم آب خارج نشود در این حالت باید کاربراتور سوخت را قطع نماید.

4- شیر اطمینان در صورتی صحیح کار می کند که با گرم شدن آب بیش از حد،مقداری آب داغ و بخار از آن خارج گردد. این نوع شیر ها وظیفه دارند در برابر فشار یا درجه حرارت و یا هر دو آن ها آبگرمکن ها را کنترل نمایند تا خطری گریبانگیر افراد خانواده و یا خود دستگاه نگردد. اینگونه شیر از یک طرف به آبگرمکن متصل شده واز یکطرف دیگر به لوله هی که سر آن آزاد است متصل می گردد (لوله سر ریز) . برای اطمینان از صحت کار این شیر باید اهرم شیر را کمی بالا کشیده در صورتی که از لوله سر ریز مقداری آب خارج گردد و بعد از آزاد کردن اهرم آب قطع گردید دلیل بر صحت کار شیر می باشد.

5- هر شش ماه یکبار باید صافی کاربراتور را تمیز کرد، برای این کار به ترتیب زیر عمل کنید:

الف- شیر خروج نفت از مخزن را ببندید تا ورود نفت به کاربراتور قطع شود .

ب- ظرفی زیر کاربراتور قرار دهید.

ج- پیچ صافی کاربراتور را باز کنید. (مطابق شکل ) .

د- صافی را بیرون بیاورید.در این موقع نفت همراه با کثافات دیگر خارج شده ودر ظرف می ریزد.

ه- صافی را در ظرفی که حاوی مقداری نفت است تکان دهید تا تمیز شود. شیر مخزن نفت را کمی باز کنید تا مقداری نفت داخل کاربراتور شود و با خارج شدن از آن کاربراتور تمیز شود.

و- شیر مخزن نفت را ببندید و صافی را عکس ترتیب پیاده کردن آن سوار کنید.

ز- دقت کنید که واشر صافی فرسوده وپاره نباشد،زیرا در غیر این صورت پس از سوار کردن صافی ،نفت از اطراف آن نشت خواهد کرد. همچنین در صورت پاره بودن صافی آن را تعویض نمایید.

6- هر چند وقت یکبار ماده پاک کننده ای داخل اجاق بریزید.

7- دقت کنید نفتی را که داخل مخزن نفت می ریزید ،با آب مخلوط نباشد زیرا قطعات حساس کاربراتور آسیب می بیند.

8- در آبگرمکن هایی که دارای اهرم تمیز کننده مجرای ورود نفت به اجاق هستند،این اهرم را هر چند وقت یکبار بچرخانید تا جرم مجرای ورود نفت به اجاق تمیز شود.

9- سالی یکبار لوله های دودکش آبگرمکن را تمیز کنید.

10- هر چند وقت یکبار کوره را سرویس نمایید.برای این کار به ترتیب زیر عمل کنید.

به دلیل احتراق در کوره ودر نتیجه تولید دوده کوره آبگرمکن هر چند وقت یکبار بایستی باز شده و تمیز شود. تشخیص زمان تمیز کردن کوره موقعی است که از سوراخ های موجود در روی اتاقک احتراق (کوره) شعله کاملا” دیده نشود یا به عبارت دیگر سوراخ ها را دوده گرفته باشد که در نتیجه جلو ورود اکسیژن لازم مسدود شده باشد.

1- شیر داخل منبع نفت که به صورت میله ای سر کج و انتهای آن حدیده شده است را ببندید (شیر ارتباطی منبع ذخیره نفت به کاربراتور ).

2- به آبگرمکن فرصت دهید تا نفت داخل کاربراتور و لوله های رابط کاملا” بسوزد و آبگرمکن خود بخود خاموش شود.

3- چند دقیقه اجازه دهید کوره آبگرمکن سرد شود .

4- توسط آچار تخت یا فرانسه مهره لوله ارتباطی سوخت از کاربراتور به کوره را باز کنید.

5- جک زیر اجاق را با چرخانیدن شل کنید.

6- کوره آزاد شده را بیرون بکشید.

7- کوره را با برس تمیز کنید(بطوری که سوراخ های ورود هوا کاملا”باز شوند.).

پسندیدید؟

در خبرنامه ثبت نام کنید و اخبار جدید را در ایمیل خود دریافت کنید

نگران نباشید ما اسپم نیست

مدلسازی اطلاعات ساختمان

طراح و نظارت پروژه های تاسیسات مکانیکی به صورت BIM توسعه دهنده نرم افزار های آموزشی تاسیسات مکانیکی

دیدگاهتان را بنویسید

بررسی کنید

تعمیرات مشعل های گاز سوز

اشکالات عمده مشعل های گازی به چند مجموعه مختلف تقسیم می شوند. عدم روشن شدن مشعل ، روشن و خ…