یک تهویه مطبوع به عنوان بخشی از سیستم گرمایش و سرمایشی مرکزی انرژی گرما را از خانه خارج می کند و آن را به هوا منتقل می کند.

سیستم های تهویه مطبوع
سیستم های تهویه مطبوع

یک تهویه مطبوع می تواند دمای، رطوبت و یا کیفیت کلی هوا را تغییر دهد. به طور خاص، یک سیستم تهویه مطبوع باعث می شود کولر خانه شما، از طریق گرمای انرژی خارج از خانه و انتقال آن به خارج از منزل، جایگزین هوا در داخل خانه با هوای سردتر شود.
چگونه یک سیستم تهویه مطبوع کار می کند

تهویه مطبوع در یک سیستم گرمایش مرکزی و سیستم خنک کننده هوا را از طریق راه هوا در داخل خانه شما فراهم می کند، با ارائه یک فرآیند که در داخل هوا گرم می شود، گرما را از بین می برد.

در یک سیستم تقسیم، کمپرسور مایع منجمد را از طریق واحد در فضای باز جریان می دهد و آن را از یک گاز به مایع تغییر می دهد. سپس مایع را از طریق سرامیک خنک کننده یا بخاری خنک کننده مجبور کنید. فن در محیط داخلی، هوا را به داخل هواپیما منتقل می کند تا از بین پارامترهای تبخیر کننده عبور کند. باله های فلزی تبخیر کننده انرژی حرارتی را با هوا در اطراف آن مبادله می کنند. وجود دارد، مبرد منبعی از مایع به بخار، از بین بردن هر حرارت از هوا در اطراف. همانطور که گرما از هوا خارج می شود، هوا سرد می شود و به خانه می ریزد.

از آن به بعد، خازن یا واحد فضای باز پس از آن بخار مبرد را به یک مایع تبدیل می کند و هر حرارت را از بین می برد. با گذشت زمان مایع مجددا تبخیر کننده را ترک می کند، یک گاز خنک و کم فشار است، و در نهایت به خازن بازگشت می کند تا سفر خود را دوباره شروع کند. این فرآیند دوباره و دوباره ادامه می یابد تا زمانی که خانه شما به دمای دلخواه شما می رسد، همان طور که توسط تنظیم ترموستات شما برنامه ریزی شده و حس می شود.

دیدگاهتان را بنویسید