سیستم CHPچیست؟

افزایش جهانی قیمت های سوخت از یک طرف و کاهش منابع سوخت های فسیلی و همچنین افزایش تولید گازهای گلخانه‌ای در جهان از طرف دیگر، سبب گردید تا کشورهای پیشرفته و بالطبع سایر کشورها، سیاست های متنوعی را جهت کاهش مصرف انرژی و انتشار گازهای گلخانه‌ای اتخاذ نمایند، یکی از این سیاست ها که در سالهای اخیر بطور چشمگیری در جهان توسعه یافته است بهره‌گیری از تکنولوژی تولید همزمان بمنظور کاهش مصرف انرژی و همچنین کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای در جهان می‌باشد. استفاده از سیستمهای تولید همزمان برق و حرارت در ساختمان به دلیل نیاز توامان برق و حرارت به صورت مداوم، بسیار مورد توجه قرار دارد و با توجه به مزایای این سیستم در کاهش مصارف و هزینه های انرژی، از جمله راه کارهایی به شمار می آید که دارای صرفه اقتصادی مناسبی می باشد.

انواع سیستمهای تولید همزمان

سیستم های تولید همزمان برق و حرارت CHP

بر اساس تعریفی کلی به هرگونه تولید توامان انرژی حرارتی و الکتریکی از یک منبع انرژی واحد توسط سیستمی ‌یکپارچه و از یک جریان واحد سوخت، تولید همزمان برق و حرارت (CHP) گفته میشود.

استفاده از انرژی حرارتی بازیافتی از جریان سیالی که به هر ترتیبی به محیط برگشت داده می شود، سیستم های CHP می توانند با کارآیی و بهره گیری بیشتری نسبت به زمانی که این انرژی ها به طور جداگانه توسط تجهیزات و سیستم های مختلف تولید می شوند، عمل کنند.

سیستم های تولید همزمان برق و حرارت و سرما CHP‍C

چنانچه این سیستم تولید همزمان برق و حرارت با یک چیلر جذبی برای تامین سرمایش ساختمان نیز تکمیل شده و آب گرم مورد نیاز چیلر جذبی با استفاده از آن تامین گردد، به عنوان یک سیستم تولید همزمان برق، حرارت و سرما شناخته می‌شود. در شکل سیکل یک واحد CCHP نشان داده شده است، که در آن جهت تامین بار سرمایشی از چیلر جذبی استفاده گردیده است. حرارت مورد نیاز در ژنراتور چیلر به طور موازی توسط CHP و سیستم گرمایشی کمکی که با توجه به نوع چیلر می تواند بویلر آب گرم و یا بخار باشد، تولید می گردد. بدیهی است که جهت پشتیبانی سیستم CHP و در زمان هایی که این سیستم به دلایلی مانند تعمیرات و یا مشکلات فنی غیر قابل پیش بینی از سرویس خارج -گردد، سیستم گرمایشی کمکی (بویلر) در سرویس آمده و بار حرارتی لازم را تامین می نماید و بر این اساس کارکرد دائم سیستم سرمایشی میسر می شود، همچنین اجرای موازی سیستم تولید همزمان با سیستم گرمایشی کمکی امکان انتخاب CHP با ظرفیت های حرارتی متفاوت را فراهم می آورد.

مقایسه سیستم های متعارف و سیستم های تولید همزمان برق و حرارت

امروزه توسعه و تسهیل کاربرد سیستم‌های تولید همزمان به علت پیشرفت تکنولوژی و کاهش هزینه‌های سرمایه‌گذاری و نیز سودمندی اقتصادی این رویه تبدیل انرژی، باعث رویکرد گسترده مصرف‌کننده‌های عمده انرژی به استفاده از این تکنولوژی گردیده است. این در حالی است که راندمان بالای انرژی این سیستم‌ها قادر است در مقیاس کلان ضمن کاهش مصرف‌سوخت و آلاینده‌های زیست‌محیطی تا حد ۵۰%، گامی در جهت توسعه صنعت برق تجدید ساختار یافته و بهره‌مندی از مزایای تولیدات پراکنده باشد.
آنچه که بیشتر اهمیت سیستم های تولید همزمان را نشان می‌دهد اتلاف کمتر انرژی و حرارت بیشتر قابل بازیافت نسبت به روش متداول است. شکل راندمان سیستم های CHP در مقایسه با سیستم های متداول نیروگاهی ارائه شده است. همانطور که مشخص است برای تامین ۹۰ واحد انرژی در سیستم تولید همزمان، ۱۰۰ واحد سوخت مصرف می‌شود و تلفات در این سیستم حدود ۱۰% است و در سیستم های موجود برای تامین ۹۰ واحد انرژی در لازم است ۲۱۲ واحد سوخت مصرف گردد که در حدود ۵۸% انرژی اتلاف می‌گردد.

مزایا استفاده از سیستمهای تولید همزمان

  • کاهش گازهای گلخانه ای
  • کاهش آلودگی های زیست محیطی و صوتی
  • کاهش تلفات انتقال و توزیع
  • کاهش هزینه‌های مربوط به تامین و نصب تجهیزات شبکه توزیع
  • کاهش هزینه نهایی برق تولیدی
  • کاهش مصرف سوخت
  • توسعه خصوصی‌سازی در صنعت برق

 

دیدگاهتان را بنویسید