خانه تاسیسات تاسیسات بهداشتی شیرهای تقلیل فشار

شیرهای تقلیل فشار

یشتر دیگهای بخار برای کار در فشارهای نسبتاً بالا ، معمولاً بالای فشار بخار مورد نیاز تجهیزات طراحی می شوند و نباید در فشارهای پایین تر به کار روند . عمل در فشارهای پایین باعث کاهش کارآیی و افزایش پتانسیل برای انتقال دیگ بخار می شود .

بیشتر دیگهای بخار برای کار در فشارهای نسبتاً بالا ، معمولاً بالای فشار بخار مورد نیاز تجهیزات طراحی می شوند و نباید در فشارهای پایین تر به کار روند . عمل در فشارهای پایین باعث کاهش کارآیی و افزایش پتانسیل برای انتقال دیگ بخار می شود . به این دلیل ، بالاتری کارآیی از طریق تولید و پخش بالاترین فشارهای بخاری حفظ و نگهداری می شود که دیگ بخار قابلیت تولید آنها را دارد . برای تولید بخار فشار پایین تر در نقطه کاربرد ، یک شیر کاهش فشار باید مورد استفاده قرار بگیرد . این طرح سیستم برای لوله های توزیع بسیار کوچکتر منظور می شود و هزینه ها را کاهش می دهد و اتلاف گرمای حاصل از این لوله ها کاهش می یابد همچنین هر قطعه از دستگاه استفاده کننده بخار ، یک فشار میزان گرمای « نهان » است که در بخار فشار پایین تر ، بیشتر است میزان گرمای بیشتری بر پوند به معنی پوند کمتری از بخار برای انجام کار می باشد .

اینها تنها دلایل کاهش فشار بخار می باشند . از آنجا که دمای بخار اشباع بوسیله فشار آن ، تعیین می شود کنترل فشار روش آسان ولی مؤثر کنترل دقیق دما است . این واقعیت در مواردی مثل استریلیزه کننده ها و کنترل دماهای سطحی در خشک کنهای تماسی به کار می رود کاهش فشار بخار نیز روی اتلاف بخار برقی حاصل از گیرنده های برگشتی ماده چگال سوراخ شده ، خلاصه خواهد کرد .

بیشتر شیرهای کاهش فشار که امروز موجودند ، می توانند به سه گروه تقسیم بندی شوند و عمل آنها به شرح زیر می باشد :

شیرهای کنترلی با عمل مستقیم

شیرهای با عمل آزمایشی

شیرهای با عمل پنوماتیک

پسندیدید؟

در خبرنامه ثبت نام کنید و اخبار جدید را در ایمیل خود دریافت کنید

نگران نباشید ما اسپم نیست

مدلسازی اطلاعات ساختمان

طراح و نظارت پروژه های تاسیسات مکانیکی به صورت BIM توسعه دهنده نرم افزار های آموزشی تاسیسات مکانیکی

دیدگاهتان را بنویسید

بررسی کنید

انرژی چیست؟

انرژی چیست؟ انـرژی باعث وقوع پدیدهـهای مختلـف در اطـراف ما می شود. در خلال روز ، خورشید رو…