خانه مقالات-کتاب-علمی-دانلود کتاب های تاسیساتی ضوابط و مقررات طراحی ایستگاه های تیپ آتش نشانی

ضوابط و مقررات طراحی ایستگاه های تیپ آتش نشانی

این اتاق جهت ایجاد امکان شنیدن کامل می باید عایق صوتی شده باشد .
-۲-۱ این اتاق باید به گونه ای طراحی و مکان یابی شود که از دید کامل به شبکه حرکتی مجاور
ایستگاه خروجی آشیانه ها و ورودی ای ستگاه برخوردار بوده و ورود و خروج کلیه افراد را به
ساختمان زیرنظر داشته باشد و کنترل کند

-۱-۱ این اتاق جهت ایجاد امکان شنیدن کامل می باید عایق صوتی شده باشد .
-۲-۱ این اتاق باید به گونه ای طراحی و مکان یابی شود که از دید کامل به شبکه حرکتی مجاور
ایستگاه خروجی آشیانه ها و ورودی ای ستگاه برخوردار بوده و ورود و خروج کلیه افراد را به
ساختمان زیرنظر داشته باشد و کنترل کند .
-۳-۱ قسمت جلوی این محل از شیشه طوری نصب می گردد تا شخص بتواند دید با زاویه ۱۸۰ درجه
داشته باشد .
دانلود فایل

پسندیدید؟

در خبرنامه ثبت نام کنید و اخبار جدید را در ایمیل خود دریافت کنید

نگران نباشید ما اسپم نیست

مدلسازی اطلاعات ساختمان

طراح و نظارت پروژه های تاسیسات مکانیکی به صورت BIM توسعه دهنده نرم افزار های آموزشی تاسیسات مکانیکی

دیدگاهتان را بنویسید

بررسی کنید

انرژی چیست؟

انرژی چیست؟ انـرژی باعث وقوع پدیدهـهای مختلـف در اطـراف ما می شود. در خلال روز ، خورشید رو…