خانه تاسیسات تاسیسات برودتی طراحی داکت سیستم های تهویه مطبوع-۱۹۹۰

طراحی داکت سیستم های تهویه مطبوع-۱۹۹۰

این سند یا انتشار برای پذیرش داوطلبانه و استفاده در محدودیت های آماده برنامه تعریف شده در اینجا، و در غیر این صورت به عنوان کسانی که اتخاذ آن و یا استفاده از آن را تشخیص دهند مناسب است.

این سند یا انتشار برای پذیرش داوطلبانه و استفاده در محدودیت های آماده برنامه تعریف شده در اینجا، و در غیر این صورت به عنوان کسانی که اتخاذ آن و یا استفاده از آن را تشخیص دهند مناسب است. این است که نه استاندارد ایمنی. برنامه خود را برای یک پروژه خاص مشروط به یک طراح و یا دیگر تعریف اقتدار است استفاده خاص. SMACNA هیچ قدرت یا اقتدار به پلیس یا اجرای انطباق با محتویات این سند یا انتشار و هیچ نقشی در هیچ گونه های احزاب دیگر که اجزای خاص است هستند، در واقع، در انطباق با آن است.

 

دانلود کتاب

رمزدانلود:hvacir.ir

پسندیدید؟

در خبرنامه ثبت نام کنید و اخبار جدید را در ایمیل خود دریافت کنید

نگران نباشید ما اسپم نیست

مدلسازی اطلاعات ساختمان

طراح و نظارت پروژه های تاسیسات مکانیکی به صورت BIM توسعه دهنده نرم افزار های آموزشی تاسیسات مکانیکی

دیدگاهتان را بنویسید

بررسی کنید

تعمیرات مشعل های گاز سوز

اشکالات عمده مشعل های گازی به چند مجموعه مختلف تقسیم می شوند. عدم روشن شدن مشعل ، روشن و خ…