در تاسیسات گرمایی، برای کم کردن تلفات حرارتی سطوح مختلف ساختمان، لوله‌ها، کانال‌ها و مخازن و جلوگیری از نفوذ رطوبت و انتقال صدا، از مواد و مصالحی به نام”عایق” استفاده می‌شود.

عایق کاری موتورخانه؟

عایق کاری موتورخانه؟
عایق کاری موتورخانه؟

عایق‌های حرارتی مصالحی هستند که برای جلوگیری از انتقال حرارتاستفاده می‌شوند و عایقها دو گروه اصلی دارند که روش کار آنها کاملاً متفاوت است:

عایق‌هایی که در ساختار آنها حبابهای هوا وجود دارد و باعث کاهش هدایت حرارت می‌شوند.عایق‌هایی که حرارت را بازمی تابانند. پشت این عایقها باید حدود ۲۰ میلی‌متر فاصله هوایی تعبیه شود.

با پیشرفت تکنولوژی و لزوم احداث ساختمان‌های سبک تر لازم شد که ضخامت جداره‌ها به حداقل کاهش یابد؛ در پی آن مسئله گریز حرارت از پوسته خارجی بنا مطرح شد. بنابراین به منظور کاهش هزینه ایجاد گرما و سرما، با قرار دادن عایق حرارتی در پوسته ساختمان‌ها ضریب هدایت حرارتی مجموعه را به میزان قابل توجهی کاهش داده‌اند. اصولاً حرارت به سه طریق انتقال می‌یابد:تابش، همرفت هدایت. در دو طریق اول یک محیط گازی یا خلا برای انتقال گرما لازم است.
ولی روش سوم انتقال در اثر تماس اجسام با یکدیگر صورت می‌گیرد. انتقال حرارت از جداره‌های خارجی ساختمان به شکل هدایت حرارت، مهمترین عامل اتلاف یا کسب حرارت در ساختمان‌های معمولی است.

انواع عایق‌های حرارتی

عایق‌های حرارتی انباشته به صورت آزاد

عایق هدایتی حرارت

عایق هدایتی حرارت، عایقی است که از انتقال حرارت به روش هدایت، جلوگیری می‌کند.

صورت‌های مختلف عایق‌های حرارتیویرایش

مصالح عایق حرارتی عموماً از مواد مرکب ساخته می‌شوند.

? رنگ لوله های حرارت مرکزی و تهویه مطبوع
۱ —-لوله رفت سیستم حرارتی ? صورتی رنگ
۲–— لوله برگشت سیستم حرارتی ? کرم رنگ
۳-— لوله اب سرد شهر ? آبی رنگ
۴ — آب گرم رفت مصرفی ? قرمز رنگ
۵— برگشت اب گرم مصرفی ? سبز رنگ
۶ —لوله رفت منبع انبساط ? نارنجی رنگ
۷ — لوله برگشت منبع انبساط ? پرتغالی رنگ
۸ —لوله هواگیری ? نقرهای رنگ
۹–لوله برج خنک کننده ? مغزه پسته ای
۱۰–سر ریز منبع انبساط ? نارنجی رنگ
۱۱—لوله سیستم برودتی ? آبی سیر

دیدگاهتان را بنویسید