در اکثر سیستم های VRF ، هنگامی که سیستم در حالت Heat recovery مشغول به کار است وقتی یک یا چند یونیت داخلی از حالت سرمایش به گرمایش تغییر حالت بدهد، تمام یونیت هایی که در حالت گرمایش هستند خاموش می شود سپس این یونیت ها از طریق Hot start به حالت گرمایش می روند.

در این حالت، فن یونیت های داخلی ای که قبلاً در حالت گرمایش بوده اند و نیز یونیت هایی که از سرمایش به گرمایش تغییر حالت داده اند خاموش است و فقط فن یونیت هایی که از ابتدا در حالت سرمایش بوده اند روشن است پس از حدود ۱۰ دقیقه فن سایر یونیت هایی روشن می شود و فرآیند تغییر حالت از سرمایش به گرمایش تکمیل می شود اما در VRV ، به دلیل Branch selector جدید، سیکل فوق فقط در مورد یونیت هایی که قرار است از سرمایش به گرمایش تغییر حالت بدهنداتفاق می افتد و کل سیستم خاموش نمی گردد و بقیه یونیت ها در حین این سیکل، به کار خود ادامه می دهند، ضمناً کل این فرآیند در حدود ۶ دقیقه به طول می انجامد. همچنین در این حالت، صدای تولیدی کمتر از حالت قبل است

در حالت کلی معنای تحت الفظی vrf و vrv : واژه vrf مخفف Variable Refrigerant Flow به معنای کنترول جریان مبرد می باشد و ایده آن بر اساس تکنولوژی اینورتر است . این سیستم اندازه مایع مبرد که باید به محیط مورد نظر فرستاده شود را کنترل می کند که این کار توسط شیر Pulse Modulating Valve عملیاتی می شود. و واژه   vrv هم (Variable refrigerant volume) به معنای کنترل تغییرات حجم مایع درون مبرد بر اساس بار مورد نیاز می باشد بدین مفهوم که مقدار مایع مبرد با توجه به نیاز سرمایشی و گرمایشی فضاها به صورت هوشمند و مجزا تغییر می کند در حالی که در کولرهای گازی متداول و یا سیستم های اسپیلیت یوینیت معمولی تبخیر گاز و در نتیجه تولید برودت در کندانسور دستگاه انجام می پذیرد و امکان کنترل تبخیر مایع مبرد به صورت مجزا در فضاهای مختلف پروژه وجود ندارد علاوه بر این در سیستم VRV میزان اختلاف درجه حرارت بین یونیت داخلی و خارجی به کمترین حد خود رسیده و ضریب عملکرد (COP) سیستم به بالاترین مقدار خود خواهد رسید.