مبردها

مبردها

مواد سرمازا

 مواد سرمازا باید دارای خصوصیات زیر باشند:

 ۱-  گرمای نهان تبخیر بالا و یا خاصیت تولید بیشترین سرما در واحد حجم کمپرس شده را داشته باشد.

۲-  قابل انفجار نباشد .

۳-  در صورت نشت به سهولت قابل تشخیص باشد .

۴-قادر به عمل کردن در فشار کم باشد. (نقطه جوش پایین)

۵- از انواع گازهای پایدار باشد.

 ۶-  جا به جایی نسبی آن برای ایجاد مقدار معینی برودت کم باشد.

 ۷-  دارای فشار تقطیر قابل قبولی باشند.

 ۸- سمی نباشند و تنفس کردن آنها بی‌ضرر باشند.

۹-خاصیت خورندگی نداشته باشند.

۱۰- پایدار باشند.

۱۱-  قابل اشتعال نباشند.

 ۱۲- بر روی روغن بی‌اثر باشند.

۱۳- ارزان و فراوان باشند.

 ۱۴-محل نشت آنها به راحتی مشخص باشد.

۱۵- اختلاف فشار بین تبخیر و تقطیر کم باشد.

۱۶- نقطه انجماد پایین نسبت به دمای اواپراتور داشته باشند.

۱۷- فشار اواپراتور قابل قبول و مناسب داشته باشد

مبردها
مبردها

مواد سرمازا را به سه گروه بشرح زیر تقسیم میکنند :

گروه ۱- شامل بی‌خطرترین مواد مانند فریون ۱۱ ، فریون ۱۲، آمونیاک و …. میباشند .

گروه ۲- مواد سمی و کمی قابل اشتعال

گروه ۳- مواد قابل اشتعال شامل اتان ، پروپان و بوتان.

 

مواد مبرد مخلوط

این مواد از مخلوط کردن دو یا چند ماده سرمازا بدست می‌آید و خاصیت یک ماده مبرد را بوجود می‌آورد بعضی از این مواد بشرح زیر می‌باشد.

سیالات کریوژینک

دامنه حرارتی بین ۲۵۰- درجه فارنهایت تا صفر مطلق (۴۶۰- درجه فارانهایت) را دامنه کریوژینک می‌نامند. حصول به این دامنه حرارتی با تبخیر مواد کریوژنیکی که دارای نقطه جوش پایین هستند به سادگی امکانپذیر است.

پسندیدید؟

در خبرنامه ثبت نام کنید و اخبار جدید را در ایمیل خود دریافت کنید

نگران نباشید ما اسپم نیست

مدلسازی اطلاعات ساختمان

دیدگاهتان را بنویسید

بررسی کنید

دانلود نرم افزار کریر HAP v5.10

چه چیزی  جدیدی در HAP؟ این موضوع ویژگی های جدید در HAP v5.10 را توصیف می کند. موضوع به دو …