خانه مقالات-کتاب-علمی-دانلود متفرقه محاسبات و فرمول های مورد نیاز یک مهندس؟

محاسبات و فرمول های مورد نیاز یک مهندس؟

٢- دبی آب در گردش کندانسور چیلر :

GPM=Q/5000

Q: Cooling load (Btu/hr)

٣- دبی آب در گردش برج خنک کن :

GPM=3 [GPM/TR]*TR

TR: Cooling load (Ref. Ton)

۴- هد پمپ گردش آب کندانسور چیلر :

L=(l*1.5)+افت کلکتور + افت فن کویل + افت کندانسور

L(ft) : هد پمپ

l(ft) : طول مسیر رفت و برگشت از کندانسور چیلر به دورترین مصرف کننده

افت کلکتور = ۵ft

افت فن کویل = ۱۰ft

افت کندانسور = ۲۵ft(از کاتالوگ چیلر)

۵- هد پمپ گردش آب برج خنک کن :

L=(l*1.5)+افت کلکتور +افت کندانسور +افت برج +اختلاف ارتفاع نازل ورودی و خروجی برج

L(ft) : هد پمپ

l(ft) : طول مسیر رفت و برگشت آب برج خنک کن

افت کلکتور = ۵ft

افت کندانسور = ۲۵ft (از کاتالوگ چیلر)

افت برج = ۳۰ft (از کاتالوگ برج خنک کن)

۶- فرمول محاسبه انتقال حرارت :

Q=U.A.ΔT

Q (Btu/hr)

U ( Btu/hr.ft2.oF)

A (ft2)

ΔT (oF)

٧- تبدیل واحدهای مهم :

تن تبرید (TR) = 12000 Btu/hr

Btu/hr / 4 = Kcal/hr

M3/hr * 4.4 = GPM

Gallons * 3.785 = Lit

CFM / 0.6 = M3/hr

HP * 0.735 = Kw

Btu/hr * 0.29287 = Watts

٨- محاسبه سطح مقطع دودکش :

A=0.02Q/√H برای سوخت مایع و گاز

A=0.04Q/√H برای سوخت جامد

A (cm2) : سطح مقطع دودکش

Q (Kcal/hr) : ظرفیت حرارتی دیگ

H (m) = h1 + 0.5h2

h1 : طول عمودی دودکش

h2 : طول افقی دودکش

٩- محاسبه ظرفیت منبع انبساط باز چیلر :

V(Lit) = TR / 4000

TR: Cooling load (Ref. Ton)

١٠- محاسبه قطر لوله انبساط چیلر :

d (mm) = 15 + 1.5 √(TR/4000)

Min : 1 ¼”

١١- محاسبه ظرفیت منبع انبساط باز دیگ :

V (Lit) = (Kcal/hr * 1.5) / 1000

١٢- محاسبه قطر لوله های رفت و برگشت منبع انبساط باز دیگ :

d1 (mm) = 15 + 1.5 √(Q/1000) لوله رفت

d2 (mm) = 15 + √(Q/1000) لوله برگشت

Q (Kcal/hr)

١٣- محاسبه حجم منبع گازوئیل :

V (Lit) = GPH * 4 * N * n

GPH : مصرف گازوئیل مشعل ها

N : ساعات کارکرد مشعل در شبانه روز (معمولا ۲۰ ساعت)

n : تعداد روزهای ذخیره (معمولا ۴۵ روز)

١۴– مصرف بخار چیلرهای ابزورپشن معمولا ۱۸~۲۰ lb/hr به ازای هر تن تبرید با فشار ۲۰psi میباشد.

١۵- مصرف آب دیگ بخار :

GPM = 0.002 * lb/hr (بخار تولیدی دیگ)

١۶- فرمول محاسبه ظرفیت حرارتی مبدل ها و منابع آبگرم :

Q=GPM*500*ΔT

Q (Btu/hr) : ظرفیت حرارتی

GPM : دبی آب گرم کننده یا گرم شونده در گردش

ΔT (oF) : اختلاف دمای آب ورودی و خروجی

١٧- فرمول محاسبه ظرفیت حرارتی کویل های هواساز :

Q=CFM*1.08* ΔT

Q (Btu/hr) : ظرفیت حرارتی

CFM : دبی هوای عبوری از سطح کویل

ΔT (oF) : اختلاف دمای هوای ورودی و خروجی

١٨- محاسبه ظرفیت مبدل استخر و جکوزی :

برای استخر : Q(Kcal/hr) = [V(m3) / 24 hr]*1000*(24°C-4°C)

برای جکوزی : Q(Kcal/hr) = [V(m3) / 24 hr]*1000*(28°C-4°C)

١٩- محاسبه ظرفیت فیلتر استخر و جکوزی :

GPM = [V(m3) / 6 hr] * 4.4

V : حجم استخر یا جکوزی بر حسب متر مکعب میباشد

٢٠- هر افشانک آتش نشانی محوطه ای به مساحت ۱۲ مترمربع را پوشش میدهد.

٢١- سیستم های بخار در تاسیسات مکانیکی :

Low pressure : 15 psig

Medium pressure : 60 psig

High pressure : 100~150 psig

٢٢- سرعت های مجاز :

Water : 1.5~3 m/s

Steam : 20 m/s

Air in pipe : 20 m/s

Air in duct (industrial) : 1050 ft/min

Air in duct (non industrial) : 900 ft/min

Air in return or exhaust ducts : 750 ft/min

Air passing trough coils : 500 ft/min

Air passing from diffusers and supply grills : 300 ft/min

Air passing from exhaust grills : 200 ft/min

٢٣- محاسبه قطر کلکتور :

Φ = √ Φ۱ . Φ۲ . Φ۳ …. Φi

Φi : قطر لوله های ورودی یا خروجی

٢۴- مصرف گاز طبیعی و گازوئیل مشعل :

مصرف گازطبیعی (m3/hr) = Q(Kcal/hr) / 9500

مصرف گازوئیل (m3/hr) = Q(Kcal/hr) / 26000

٢۵- محاسبه سر انگشتی بار حرارتی ساختمان :

Q(Kcal/hr) = A(m2) . 150

٢۶- محاسبه سر انگشتی بار برودتی ساختمان :

Q(TR) = A(m2) / 25

٢٧- محاسبه سرانگشتی تعداد پره های شوفاژ فولادی :

N = Q(Kcal/hr) / 125 (OR)

N = Q(Btu/hr) / 500

Q : بار حرارتی فضای مورد نظر میباشد

٢٨- محاسبه سرانگشتی تعداد پره های شوفاژ آلومینیومی :

n = N * 0.75

N : تعداد پره های شوفاژ فولادی میباشد که طبق بند ۲۷ محاسبه میگردد

٢٩- محاسبه سرانگشتی ظرفیت دیگ حرارت مرکزی :

Q(Kcal/hr) = [(L*W*H) * 36 * 4.8] * N / 4

L*W*H : حجم فضای یک طبقه ساختمان میباشد

N : تعداد طبقات ساختمان میباشد

٣٠- ارتفاع نصب هود آشپزخانه های صنعتی ۱۸۰ سانتیمتر از کف تمام شده آشپزخانه میباشد.

پسندیدید؟

در خبرنامه ثبت نام کنید و اخبار جدید را در ایمیل خود دریافت کنید

نگران نباشید ما اسپم نیست

مدلسازی اطلاعات ساختمان

طراح و نظارت پروژه های تاسیسات مکانیکی به صورت BIM توسعه دهنده نرم افزار های آموزشی تاسیسات مکانیکی

دیدگاهتان را بنویسید

بررسی کنید

تدوین سند پهنه‌های گسلی شهر تهران

رییس سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران از تدوین سند پهنه‌های گسلی شهر تهران خبر داد …