خانه تاسیسات تاسیسات بهداشتی محاسبه موتورخانه استخر آبدرمانی

محاسبه موتورخانه استخر آبدرمانی

مطلوب است محاسبه سیستم موتورخانه یک استخر شنا به ابعاد طول ۳۰ فوت و عرض ۲۰ فوت و عمق متوسط ۶ فوت که میخواهیم از دمای ۵۰ درجه فارنهایت تا دمای ۷۵ درجه فارنهایت در مدت زمان ۲۴ ساعت گرم شود مطلوب است محاسبه ظرفیت دیگ و مبدل لازم برای استخر ( دمای محیط استخر را ۶۵ درجه فارنهایت فرض کنید)

فرمول های محاسباتی

محاسبه گرمایش اولیه آب استخر
گرمایش اولیه آب استخر در هنگام راه اندازی بسته به حجم آب استخر دارد و از فرمول های زیر محاسبه میگردد :
• V = l w d 7.5 (gal/ft3)محاسبه حجم آب استخر :
که در این فرمول:
• V = volume (Gal)
• l = length (ft)
• w = width (ft)
• d = depth (ft)
گرمایش اولیه (پیش راه اندازی ) با فرمول زیر محاسبه میگردد :
• hheat-up = V 8.34 (lbs/gal) dTw 1.0 (Btu/lb oF) / dt
• where
• dTw = difference between initial temperature and the final temperature of the water (oF)
میزان بار حرارتی لازم جهت غلبه بر اتلاف حرارتی از سطح آب استخر با توجه به میزان سطح استخر و اختلاف درجه حرارت از فرمول زیر محاسبه میگردد :
• Hsurface = ks dTaw A
که در این فرمول :

• =ks ضریب اتلاف حرارتی سطحی برای وزش باد با سرعت ۲ تا ۵ مایل در ساعت این ضریب را میتوان معادل ۴ تا ۷ (Btu/hr ft2 oF) در نظر گرفت

• dTaw = اختلاف درجه حرارت مابین آب استخر و درجه حرارت محیط استخر (oF)
• A = سطح استخر (ft2
حالا حل مثال

اول حجم استخر
• V = 30 (ft) 20 (ft) 6 (ft) =7.5 (gal/ft3)

• = ۲۷۰۰۰ (gal)
گرمایش پیش راه اندازی از فرمول زیر محاسبه میگردد : ( برای مدت زمان ۲۴ ساعت)

• hheat-up = 27000 (gal) 8.34 (lbs/gal) (75 – 50) (oF) 1.0 (Btu/lb oF) / 24 (hr)
۲۳۴۵۶۲ Btu/hr

لازم به توضیح است که این گرما در مدت زمان ۲۴ ساعت فقط برای آب استخر محاسبه شده و گرمای تلف شده در مدت پیش گرمایش از سطح آب استخر در آن لحاظ نشده که میبایستی ضریب ۲۰ درصد اضافه بار نیز در نظر گرفت

گرمای تلف شده از سطح استخر ( پس از رسیدن به دمای ۷۵ درجه
)
• hsurface = 5 (Btu/hr ft2 oF) (75 – 65) (oF) 30 20 (ft2)
• = ۳۰۰۰۰ (Btu/hr)

با توجه به محاسبات انجام شده ضرفیت حرارتی دیگ استخر برابر خواهد بود با :

• Q=Qپیش راه اندازی*۱٫۲+Qاتلاف سطحی +Qمحیط

ضرفیت حرارتی مبدل را میتوان با توجه به مدت پیش راه اندازی مساوی بار حرارتی پیش راه انداز یا نصف آن در نظر گرفت باید توجه داشت که ظرفیت حرارتی مبدل مدت پیش راه اندازی را تعیین میکند مثلا اگر این مقدار نصف محاسبه گردد مدت پیش راه اندازی به ۴۸ ساعت افزایش می یابد .

این میزان اتلاف مختصر از جداره های استخر را نیز جبران میکند که به دلیل ناچیز بودن در محاسبات لحاظ نشده است
محاسبات هد و دبی پمپ ها

دفعات تعویض آب استخر و گذر آن از سیستم تصفیه

استخرهای عمومی :

هر ۶ ساعت یکبار (۴ بار در ۲۴ ساعت)

استخرهای آموزشی و تمرینی 

هر ۴ ساعت یکبار (۶ بار در ۲۴ ساعت)

استخر عمومی کودکان:

هر ۲ ساعت یکبار (۱۲ بار در ۲۴ ساعت)

استخر درمانی :

هر نیم ساعت یکبار (۴۸ بار در ۲۴ ساعت)

مطابق استاندارد برای استخر به شکل متوسط در هر ۶ ساعت ۱ بار باید تمامی آب استخر از داخل سیستم تصفیه عبور کند بنابر این به راحتی میتوان دبی پمپ تصفیه آب و مشخصات ***** ها را از کاتالوگ (با توجه به دبی) بدست آورد :

برای مثال حل شده داریم :

• V = 30 (ft) 20 (ft) 6 (ft) =7.5 (gal/ft3)
دبی پمپ:با توجه به ۶ بار تعویض آب

gal)27000/6 = 4500gal/hr = 75 gpm -à Q

هد پمپ =( افت فشار *****(متر آب یا فوت)+افت فشار مبدل(متر آب یا فوت)+افت طول مسیر لوله کشی )* ضریب اطمینان

پسندیدید؟

در خبرنامه ثبت نام کنید و اخبار جدید را در ایمیل خود دریافت کنید

نگران نباشید ما اسپم نیست

مدلسازی اطلاعات ساختمان

طراح و نظارت پروژه های تاسیسات مکانیکی به صورت BIM توسعه دهنده نرم افزار های آموزشی تاسیسات مکانیکی

دیدگاهتان را بنویسید

بررسی کنید

انرژی چیست؟

انرژی چیست؟ انـرژی باعث وقوع پدیدهـهای مختلـف در اطـراف ما می شود. در خلال روز ، خورشید رو…