اهداف آموزشی: دانش آموزان باید قادر باشد:
۱٫ شرح بافت خاک (شن و ماسه، گل و لای، رس)
۲٫ شرح رابطه بین بافت خاک و سرعت نفوذ
۳٫ مقایسه و مقابله نرخ نفوذ بافت خاک های مختلف و مکان های روی دشت سیلابی
۴٫ درک رابطه بین بافت خاک، سرعت نفوذ، و در دسترس بودن آب برای گیاهان ساحلی


هدف:
۱٫ بازدید: خاک است تا از ساخته شده () سه دسته از ذرات معدنی: شن و ماسه، گل و لای و خاک رس. (ب) ماده آلی و (ج) آب و هوا فضاهای
۲٫ بافت توضیح می دهد چگونه احساس می کند در خاک، و به مقدار شن و ماسه، گل و لای و خاک رس در خاک بر اساس
۳٫ نفوذ این است که چگونه آب را به زمین کمپرس آب پس از تماس با آب در خاک (باران، آبیاری، جاری شدن سیل و غیره)، و سرعت بستگی به بافت خاک. کدام (شن و ماسه، گل و لای و یا خاک رس) کلاس بافت انتظار می رود شما را به سریعترین نفوذ؟
۴٫ ما در حال رفتن به انجام دو چیز است: (۱) آزمایش بافت خاک در عمق و فاصله از جریان در دشت سیلابی متفاوت است، و (۲) تست سرعت نفوذ از خاک در عمق و فاصله های مختلف. امیدوارم ما قادر خواهید بود برای ارتباط بافت و نفوذ به یکدیگر.

فعالیت
بافت ۱٫ خاک
. گروه سه (۵ گروه)
ب. فرضیه: به بافت خاک بین (الف) عمق های مختلف و (ب) فاصله از کانال های مختلف می شود؟
ج. گروه های محل در فواصل مختلف از نهر (در نوار شن و در cottonwoods)
د. خراش دور چمن و یا حرکت cobbles در نوار شن برای این که به خاک های معدنی
ه. با استفاده از یک مته دستی یا ماله، جمع آوری دو نمونه: لایه (~ بالا ۳ اینچ)، و یک لایه پایین تر (~ ۳ اینچ بعدی)، و در فنجان های پلاستیکی
ج. با استفاده از نمودار جریان بافت خاک برای تعیین بافت هر یک از لایه های خاک
گرم. استفاده از مثلث بافت برای تعیین درصد شن و ماسه، گل و لای و خاک رس
ساعت. بافت مقایسه در هر عمق و محل
من. در مورد چگونگی نهر و پوشش گیاهی تاثیر نوع خاک موجود در سایت (نهر حمل و نقل جریمه، افزایش پوشش گیاهی تله جریمه و مواد آلی را افزایش می دهد)

نفوذ ۲٫ خاک
. انتخاب: بازی بازی نفوذ دوباره (شن و ماسه = اسلحه دراز، گل و لای = دست بر روی باسن، خاک رس = اسلحه در سمت. مولکول های آب را امتحان کنید تا از طریق رفتن …)
ب. گروه های مشابه، محل همان بافت
ج. فرضیه: سرعت نفوذ بین مختلف فاصله از کانال (بر اساس بافت که در هر مکان) () متفاوت خواهد بود؟
د. نقش دانش آموز: (۱) تایمر (۲) ریزنده آب، (۳) دستگاه ضبط
ه. هر گروه تست نفوذ در ۵ محل در سایت خود
ج. به آرامی آب بریزید می توانید برای ۵ ثانیه الک (ممکن است نیاز به دیگر آب می شود به استخر تا ​​اگر خاک خیلی درشت، تنظیم و مطمئن شوید که تمام گروه ها ریختن برای همان مقدار از زمان)، زمان چه مدت آن را برای آب طول می کشد تا به طور کامل نفوذ به زمین (شروع زمان بندی هنگامی که شما شروع به ریختن)
گرم. اضافه کردن آزمون به عنوان یک تظاهرات در جاده شن برای نشان دادن عدم نفوذ؟
ساعت. مقایسه و بحث در مورد نفوذ و بافت در هر مکان

بحث
۱٫ آیا بافت و نفوذ در مکان های مختلف متفاوت است؟
۲٫ گیاهان و خاک:
. چگونه ممکن است این گیاهان را تحت تاثیر قرار؟ از کجا گیاهان ساحلی آب خود را دریافت کنید؟
ب. چگونه گیاهان آب کنید؟ گیاهان آب به دام افتاده در خاک به رشد استفاده کنید. انواع مختلف خاک را بر روی آب متفاوت: خاک رس آب نگه می دارد بسیار محکم، به این معنی که باقی می ماند آب در خاک، اما گیاهان به کار سخت تر به جلو و آب را به ریشه های خود را. خاک شنی اجازه می دهد تا آب به تخلیه رو به پایین با کشش جاذبه، اما آسان تر برای گیاهان برای استخراج آب است.

مواد در هر گروه:
۱٫ فنجان های پلاستیکی
۲٫ قوطی سیتا برای نفوذ (می توانید با سوراخ پانچ در پایین)
۳٫ آب برای بافت و نفوذ
۴٫ ساعت توقف
۵٫ مته دستی
۶٫ و ساز قلم
۷٫ خاک نمودار جریان بافت
مثلث ۸٫ بافت
۹٫ ضعیف مارک مکان برای بافت و نفوذ

دانلود فایل لاتین

رمز دانلود:hvacir.ir

دیدگاهتان را بنویسید