خانه تاسیسات تاسیسات حرارتی مهمترین عوامل پایین بودن کارایی موتور‌خانه‌ها

مهمترین عوامل پایین بودن کارایی موتور‌خانه‌ها

اختلاط ناقص سوخت و هوا که منجر به احتراق ناقص می‌شود (مشعل این موتور‌خانه‌ها نمی‌توانند سوخت و هوا را بطور کامل با هم مخلوط نمایند بنابراین در بعضی از مواقع برای اینکه بتوان هوای لازم برای احتراق را تامین نمود باید هوای اضافه را بالا برد

عدم انعطاف‌پذیری در مقابل تغییرات شرایط جوی و شرایط کاری موتورخانه‌ها ( به علت عدم نصب سیستم کنترل محیطی هوشمند موتورخانه تغییر شرایط محیطی باعث می‌شود که دیگ و مشعل از حالت بهینه خود خارج شده و بازده‌شان پایین بیاید.)

۳) عدم تنظیمات فصلی در موتورخانه‌هاکه باعث افت شدید راندمان و افزایش م