خانه تاسیسات تاسیسات بهداشتی نرم افزار لوله کشی و طراحی

نرم افزار لوله کشی و طراحی

لوله کش ما نرم افزار طراحی لوله کشی، به طور خاص برای محاسبه و طراحی سیستم های تامین آب در ساختمان، ایجاد شده برای عمومی (غیر مسکونی) و یا خصوصی (مسکونی) استفاده شده است.

لوله کش ما نرم افزار طراحی لوله کشی، به طور خاص برای محاسبه و طراحی سیستم های تامین آب در ساختمان، ایجاد شده برای عمومی (غیر مسکونی) و یا خصوصی (مسکونی) استفاده شده است.

برای محاسبه حداکثر تقاضای احتمالی، روش شکارچی از احتمال، که در آن، برای هر دستگاه لوله کشی، یک واحد ثابتدر ارتباط با احتمال استفاده همزمان از که ثابت در سیستم توزیع لوله کشی وجود دارد.

همه اطلاعات لازم برای انجام محاسبات و طراحی سیستم های تامین آب در یک رابط کاربری ساده در یک فرم جدولی ارائه، برجسته کردن.

دانلود نرم افزار

رمزدانلود:HVACIR.IR

پسندیدید؟

در خبرنامه ثبت نام کنید و اخبار جدید را در ایمیل خود دریافت کنید

نگران نباشید ما اسپم نیست

مدلسازی اطلاعات ساختمان

طراح و نظارت پروژه های تاسیسات مکانیکی به صورت BIM توسعه دهنده نرم افزار های آموزشی تاسیسات مکانیکی

دیدگاهتان را بنویسید

بررسی کنید

توضیحاتی درباره شغل لوله کشی

در طول زمان های سخت، می توان دشوار دانست که چه شغلی باید به کار گرفته شود، به ویژه هنگامی …