نقش مهم مهندسان تاسیسات در ساخت و ساز مرکز تحقیقات مسکن، راه و شهرسازی به تاکید بر اهمیت نقش حیاتی مهندسان تاسیسات در صنعت ساخت و ساز پرداخته و اظهار داشته است که توجه به مبحث ۱۹ مقررات ملی ساختمان و ویرایش جدید در حوزه مهندسان تاسیسات برق و مکانیک، در سال‌های خیر، بهبود و توسعه این حوزه را هدف قرار داده است

.

نقش حیاتی مهندسان تاسیسات: نقش مهم مهندسان تاسیسات در ساخت و ساز بر اهمیت بارز نقش مهندسان تاسیسات در ایمن سازی ساختمان‌ها و کاهش تلفات مالی و جانی تأکید کرده است. او افزوده که این گروه به نسبت دیگر حوزه‌ها اهمیت کمتری دریافت کرده است و اقدامات تاسیساتی به طور عمده توسط مهندسان رشته‌های دیگر انجام می‌شده است.

نقش مهم مهندسان تاسیسات در ساخت و ساز
نقش مهم مهندسان تاسیسات در ساخت و ساز

پیشرفت‌های اخیر: مدیر بخش تاسیسات اشاره کرده است که در گذشته تنها چند صفحه به موضوع مهندسی تاسیسات اختصاص داشت، اما اکنون این وضعیت بهبود یافته و امیدواری دارد که پیشرفت‌ها در این زمینه ادامه داشته باشند.

توجه به آموزش و ارتقاء تخصص: دلفانی بیان کرده است که رویکرد مرکز تحقیقات ساختمان به ارتقاء سطح آموزش مهندسان تاسیسات متمرکز است. او تأکید دارد که آموزش‌های کامل و بهینه مهندسان تاسیسات در حوزه مقررات ملی ساختمان می‌تواند به بهبود نقش آن‌ها در ساخت و ساز کمک کند. به همین منظور، در حال تدوین کتب کمک آموزشی ویژه‌ای برای تقویت تئوری و عملی مهندسان تاسیسات در حوزه ساخت و ساز می‌باشند.

تدابیر برای بهبود وضعیت: در ادامه گفت‌وگو، شهرام دلفانی به ضرورت تدابیری برای بهبود وضعیت مهندسان تاسیسات اشاره کرده است. وی با تکیه بر مبحث ۱۹ مقررات ملی ساختمان و تغییرات اساسی در حوزه مهندسی تاسیسات برق و مکانیک، تلاش می‌کند تا توجه جدی به این حوزه را ایجاد کند.

کتب کمک آموزشی: در جهت ارتقاء دانش و تخصص مهندسان تاسیسات، شهرام دلفانی اعلام کرده است که کتب کمک آموزشی ویژه‌ای در حال تدوین هستند. این کتب به عنوان منابع آموزشی کامل و جامع، به مهندسان تاسیسات کمک خواهند کرد تا تئوری و عملیات مهندسی تاسیسات را بهبود بخشند و در نهایت باعث بهبود و کیفیت ساخت و ساز شوند.

تسهیل دسترسی به محتوا: این تدابیر به تسهیل دسترسی به محتوای آموزشی مهندسان تاسیسات کمک خواهد کرد و به عبارت دیگر، نقشی مؤثر در بهبود عملکرد و اجرایی شدن این مهندسان در زمینه ساخت و ساز خواهد داشت.

پیامدهای مثبت: با توجه به این تلاش‌ها و تدابیر، انتظار می‌رود که حوزه مهندسی تاسیسات بتواند نقش مهمی در بهبود ایمنی و کیفیت ساخت و ساز داشته باشد. این تحولات باعث می‌شود که مهندسان تاسیسات به عنوان عوامل اساسی در موفقیت‌ها و پیشرفت‌های این صنعت ایفای نقش کنند.

نتیجه: در نهایت، تلاش‌های مدیر بخش تاسیسات در مرکز تحقیقات مسکن، راه و شهرسازی به منظور بهبود نقش و تخصص مهندسان تاسیسات در صنعت ساخت و ساز، یک اقدام مثبت و حیاتی به‌نظر می‌رسد. امیدواریم که با ادامه این تدابیر، حوزه مهندسی تاسیسات در کشور به سطحی جدید از پیشرفت و توسعه برسد.

پایان: با تأکید بر اهمیت تخصص و آموزش مناسب مهندسان تاسیسات، مدیر بخش تاسیسات از اهمیت این حوزه در صنعت ساخت و ساز و نقش حیاتی آن در ایجاد ایمنی و کیفیت بالا در ساختمان‌ها سخن گفته و امیدواری دارد که این تلاش‌ها به بهبود چشمگیری در عملکرد مهندسان تاسیسات و بهبود کلیت صنعت ساخت و ساز کشور منجر شود.

 

دیدگاهتان را بنویسید