هدف در صنعت تهویه مطبوع تأمین شرایط مطلوب آسایش در داخل ساختمان و یا تأمین شرایطی خاص در یک فضای مورد نظر است. فضای مورد نظر می تواند ساختمان مسکونی، اداری، هتل، بیمارستان، داخل وسائل نقلیه (هواپیما، اتومبیل، قطار و…) و نیز فضاهای خاص تولیدی مانند فضاهای تولید تراشه های الکترونیکی، دارویی، بهداشتی و … باشد. بنابراین به منظور تأمین شرایط مطلوب و مطبوع در هر یک از مکانهای یاد شده، سیستم های مختلف و مخصوص آن مکان طراحی و اجرا می شود.

بخش سوم

٢-٣

مقایسه سیستم های تهویه مطبوع

هدف در صنعت تهویه مطبوع تأمین شرایط مطلوب آسایش در داخل ساختمان و یا تأمین شرایطی خاص در یک فضای مورد نظر است. فضای مورد نظر می تواند ساختمان مسکونی، اداری، هتل، بیمارستان، داخل وسائل نقلیه (هواپیما، اتومبیل، قطار و…) و نیز فضاهای خاص تولیدی مانند فضاهای تولید تراشه های الکترونیکی، دارویی، بهداشتی و … باشد. بنابراین به منظور تأمین شرایط مطلوب و مطبوع در هر یک از مکانهای یاد شده، سیستم های مختلف و مخصوص آن مکان طراحی و اجرا می شود. برخی از معیارهایی که مبنای مقایسه سیستم ها تهویه مطبوع را تشکیل می دهند عبارتند از:

۱- چگونگی تأمین شرایط آسایش و یا شرایط خاصّ مورد نظر

۲- چگونگی کارکرد سیستم

۳- میزان و درجه آسایش مورد نظر

۴- ظرفیت سیستم

۵- وضعیت جاگیری و اشغال فضا توسط سیستم

۶- هزینه های تهیه و نصب (هزینه های اولیه)

۷- هزینه های بهره برداری (running cost) مانند هزینه های مصرف گازوئیل، آب، برق و …

۸- قابل اتکا بودن سیستم

۹- قابل انعطاف بودن سیستم

۱۰-  تعمیر و نگهداری سیستم و هزینه های آن

۱۱-  چگونگی وضعیت تملک و استفاده از فضاها

لذا قبل از هر اقدامی لازم است که اطلاعات جامعی از میزان بودجه، درجه آسایش مورد نظر، امکانات گسترشی آتی و … در اختیار داشت.

عواملی که در تعیین یک سیستم بخصوصی مؤثرند عبارتند از :

۱-  میزان بار برودتی و بار گرمایشی

۲-  منطقه بندی

۳-  معماری ساختمان

۴- عوامل محدود کننده دیگر (صدا، کنترل رطوبت، کنترل فشار هوا مثلاً در هواپیما، میزان مصرف انرژی و نوع آن، گسترش آتی)

طراحی سیستم های تهویه مطبوع دارای جنبه های مختلفی است که باید در نظر گرفته شود. و بعضاً در مورد یک پروژه خاص چندین گزینه برای انتخاب نهایی وجود دارد. برای طراحی چنین سیستم هایی باید درک جامع و کاملی از تهویه مطبوع داشته باشیم . و در ادامه نیاز های مشتری و موانعی را که در طراحی وجود دارد را به خوبی بشناسیم.

مزایا و معایب فن کویل

مزایا

مزیتهای اصلی سیستمهای تمام اب عبارت اند از :

۱-       سیستمتغذیه سیال سرد کننده (لولهکشی در قیاص با کانال کشی) فضای کمتری اشغال خوههدکرد.

۲-        نیازی به اتاق بادزن مرکزی اصلآ وجود ندارد و یا ابعاد ان کوچکتراست.

۳-       فضای مورد نیاز برای عبور کانالهای هوا کوچکتر خواهد بود.

۴-       در این سیستم میتوان فن کوی فضاهایی که نیاز به تهویه مطبوع ندارند را خاموش کرد.

۵-       برای اینکه پاسخ سیستم به تغییر مقدار بارهای سرمایش و گرمایش سریع باشد می توان ظرفیت فن کویل را بیشتر در نظر گرفت.

در این سیستم جون امکان استفاده از اب گرم کننده با درجه حرارت پایینتر نیزبرای تامین گرمایش وجود دارد استفاده از فن کویل به ویژه درسیستمهای بازیافت حرارت یا سیستمهای حرارت خورشیدی مناسب است.

معایب فن کویل

تعمیرات سیستمهای تمام اب بیشتر از سیستمهای تمام هواست و غالبآ این تعمیرات در فضاهایی صورت می گیرد که افراد حضور دارند. در واحهایی که نقطه شبنم انها کم است ضروری است سیستم جمع اوری تقطیرات پیش بینی وبه طور ادواری تمیز گردد. در برخی موارد جمع اوری و تخلیه تقطیرات مشکل وهزینه بر خواهد بود. همچنین تمیز کردن کویل واحدهای فن کویل نیز مشکل است. چون فیلتر هوای فن کویل ها معمولآ کوچک و دارای بازده کم میباشد برای اینکه مقدار جریان هوا کاهش نیابد باید بصورت متناوب ان را تعویض یا تمیز کرد.

گاهی اوقات که تمام رطوبت گیری توسط سیستم مرکزی تامین هوای تازه انجام می شود می توان از سیستم تخلیه تقطیرات صرفنظر کرد. غالبآ هوای تازه از طریق پنجره یا نصب دریچه بر روی دیوارهای خارجیساختمان تامین می گردد. مقدار هوای تازهای که به این روش تامین می شود متاثر از اثر دود کشی جهت و سرعت باد خواهد بود.

اگر برای کنترل درجه حرارت اتاق از شیرهای تنظیم جریان اب سرد کننده استفاده می کنید این احتمال وجود دارد که مقدار رطوبت داخل اتاق در تابستان افزایش یابد.برای کنترل شرایط اتاق می توان از کنترل کننده های دو وضعیتی استفاده کرد که در یک حالت سرعت بادزن را تغییر می دهد و در حالت دیگر مقدار اب سرد کننده عبوری ازفن کویل را از طریق گذراندن ا عبارتند از ن از کنار کویل تنظیم می کند.

دیدگاهتان را بنویسید