پمپهای حرارتی

پمپهای حرارتی که به دونوع منبع زمینی و منبع هوایی تقسیم میشوند ادوات تبریدتمام الکتریکی هستند که وظیفه آنها صرفا انتقال حرارت بوده وهیچگونه سوخت فسیلی در ان مصرف نمی شود وبالطبع فاقد هر گونه الایندگی زیست محیطی میباشند

پمپهای حرارتی قابلیت گرم وسرد کردن

 اماکن باراندمان بالارا داشته که این راندمان درنواحی گرمسیری بالاتر می باشد.

پمپ حرارتی منبع هوایی در فصل سرد حرارت را از هوای بیرون استحصال کرده وبه محیط

 داخل تزریق ودر فصل تابستان دقیقا عکس این فرایند را انجام می دهند.

نحوه کار کرد:

شاید در وحله اول, این امر شگفت آور باشد که پمپ حرارتی منبع هوایی بتواند از هوای سرد

 بیرون(حداقل ۴۰ درجه فارنهایت) گرمارا استخراج کند وبرای گرمایش آنرا به داخل تزریق

 نماید.اما در واقع سیستم پمپهای حرارتی با بکار بردن یک سیکل تبرید به شایستگی قابلیت انجام

 این کار را خواهد داشت.ازاجزاءسیستم تبرید پمپ حرارتی میتوان به کمپرسور, کندانسور

 اواپراتور , شیر انبساط وکویل ها اشاره داشت که در میان آنها مبرد جریان ذاشته و انتقال

 حرارت انجام می دهد.

در حالت گرمایشی,مبرد موجوددر کویل بیرونی بواسطه تبخیر مبرد داخل آن , حرارت (گرمای

 نهان تبخیر) از هوای بیرون دریافت وگازمبرد به داخل انتقال یافته وبه واسطه عمل چگالش این

 حرارت به داخل تزریق میگردد.در فصل تابستان که پمپ حرارتی عملیات برودتی را انجام

 میدهد,شیرمعکوس کننده کهدر مجاورت کمپرسور نصب شده است , مسیر حرکت مبرد را عوض

 میکند وبرخلاف حالت قبل حرارت از داخل محیت به خارج آن,بدون اینکه فرایند ترمودینامیکی

 دچار تغییرشود,منتقل میشود.

پمپهای حرارتی منبع هوایی برای مناطقی که میانگین درجه هوای آن بالای ۴۰ درجه فارنهایت

 است مناسب بوده ودرزمانیکه درجه حرارت محیط بیرون به پایینتر از ۴۰ درجه فارنهایت میرسد

 , صفحات کویلی گرمایشی الکتریکی به عنوان پشتیبان وارد عمل شده وبه کارکرد گرمایش کمک

 میکنند,عواملی که بر شمردیم در واقع دلایلی هستند که این پمپها برای نواحی سرد سیر مناسب

 نبوده ودارای راندمان پایینی هستند.

برخی از پمپهای حرارتی به صورت یکپارچه بوده که در این صورت عموما هردو کویل وفن

 مربوطه در خارج سا ختمان نصب شده وهوای گرم ویاسردشده که به واسطه کانالهای هوارسانی

 که در کنار دیوارها ویا سقف جانمایی شده اند به داخل تزریق میگردد.

نوع دیگرسیستم یک پارچه فاقد کانال کشی بوده این نوع پمپهای حرارتیبرای گرمایش وسرمایش

 فضاهای کوچک که دیوار های داخلی آر تا سقف ادامه نداشته باشد,مناسب میباشد.این نوع از

 پمپهای حرارتی عموما برای متلها و آپارتمانهای کوچک مناسب میباشند.ودر منازل بزرگ

 وویلایی کار برد ندارند.

جهت نصب این تاسیسات ازپنجره ساختمان بهره برده ویا اینکه دریچه ای برای آن درسطح

دیوارایجادمیکنند که دراینصورت باید درز گیری میان قسمت داخل وخارج ساختمان در محل

 دریچه نصب,به نحوه شایستهای انجام پذیرد تااز مشکل نفوز هوا جلوگیری شود.

پمپهای حرارتی صرفا قابلییت تامین هوای سرد و گرم را داشته وجهت تامین آب گرم مصرفی از

 تاسیسات دیگری باید استفاده نمود.

همچنین سیستم تزریق هوا به مانند سیستم های هواسازمعمولی بوده وتوسط کانال های نصب شده

 صورت می پذیرد اما با توجه به درجه حرارت هوای تامین شده توسط پمپ حرارتی, با میزان

 مطلوب ومورد نظر ساکنین, اندکی تفاوت دارد,لذا جهت رفع این نقصان از بالاتری در مقایسه با

 دستگاههای هواساز بهره برده و همچنین دریچه ورودی هوارا در ارتفاع پایینتری (نزدیک به کف

 ساختمان) {cfm} میزان نصب می کنند.

پسندیدید؟

در خبرنامه ثبت نام کنید و اخبار جدید را در ایمیل خود دریافت کنید

نگران نباشید ما اسپم نیست

مدلسازی اطلاعات ساختمان

طراح و نظارت پروژه های تاسیسات مکانیکی به صورت BIM توسعه دهنده نرم افزار های آموزشی تاسیسات مکانیکی

دیدگاهتان را بنویسید

بررسی کنید

تدوین سند پهنه‌های گسلی شهر تهران

رییس سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران از تدوین سند پهنه‌های گسلی شهر تهران خبر داد …