طراحی به عنوان کمک کار، اطلاعات که مسئولیت رسیدگی به بسیاری از مشاغل در لوله کشی راهنمای یافت. راهنمای در سراسر جهان توسط مهندسان، طراحان، پیمانکاران، پرسنل تعمیر و نگهداری و دیگران درگیر با طراحی و نگهداری سیستم های لوله کشی، و همچنین در برنامه های آموزشی و دروس توسط مدارس تجارت، کالج ها و صنعت استفاده می شود.

طراحی به عنوان کمک کار، اطلاعات که مسئولیت رسیدگی به بسیاری از مشاغل در لوله کشی راهنمای یافت. راهنمای در سراسر جهان توسط مهندسان، طراحان، پیمانکاران، پرسنل تعمیر و نگهداری و دیگران درگیر با طراحی و نگهداری سیستم های لوله کشی، و همچنین در برنامه های آموزشی و دروس توسط مدارس تجارت، کالج ها و صنعت استفاده می شود. هر فصل با موضوع آن، نقطه-به-نقطه

لوله کشی راهنمای:
گرد هم می آورد اطلاعات از ارزش خاصی به طراحان، draftsmen، و سیستم های مهندسان مرتبط با فن آوری لوله کشی
در مورد جزئیات طراحی و تدوین سیستم های pipiijg
توضیح لوله، قطعات لوله کشی ترین commortly استفاده می شود، سوپاپ ها، و تجهیزات
ارائه نمودارها، جداول، و نمونه برای مرجع روزانه
لیست نظر لوله کشی و اختصارات در رابطه با تکنولوژی لوله کشی
• ارائه یک مرجع طراحی برای شرکت ها و مشاوران
مکمل های موجود استانداردهای شرکت، اطلاعات، و روش
به عنوان کمک آموزشی

بخش اول توضیح می دهد:
تکنیک های فعلی طراحی لوله کشی
نظر لوله کشی، نصب و لوله کشی از قطعات، و روش برای اتصال به تجهیزات
سازمان دفتر، و روش ترجمه مفاهیم به طرح به پایان رسید که از آن گیاهان هستند ساخته شده است

بخش دوم ارائه:
غالبا مورد نیاز داده های طراحی و اطلاعات، مرتب برای مرجع سریع
ابعاد اصلی و وزن لوله، اتصالات، فلنج دریچه، فولاد سازه، و غیره
مستقیم خواندن جداول تبدیل متریک برای ابعاد

محتویات
بخش اول
لوله کشی: استفاده می کند، هزینه ها، و ساخت و ساز کارخانه
لوله، اتصالات، فلنج، و تجهیزات خط
VALVES، پمپ، کمپرسور، و تجهیزات تکنولوژیکی
مسؤولیتهای شغلی، تجهیزات ترسیم و طراحی دفتر، و رویه های: سازمان
تهیه پیش نویس: روند و لوله کشی نقشه ها
استاندارد و کدهای
طراحی: آرایش، پشتیبانی، عایق، تخلیه گاز گرمایش و تخلیه لوله کشی سیستم عروق و وسایل و تجهیزات
ABBREVATIONS برای لوله کشی نقشه ها و صنعتی مواد شیمیایی
شاخص
منابع

بخش دوم
تنظیم خطوط، فاصلهگذاری در PIPEWAYS
اتصالات چکش خوارآهن
فلنج DATA
FLOW مقاومت
جریان آب
اندازه گیری
محافل: قطر، دور و منطقه
تبدیل مستقیم MM-FT-در
F ° / ° C تبدیل دما
اطلاعات PIPE
دهانه لوله افقی
راه پله
مجرای دادهها
اطلاعات TUBE
TANK و کشتی حجم
VALVE DATA
وزن لوله کشی
وزن مواد

دانلود کتاب

رمز دانلود:hvacir.ir

دیدگاهتان را بنویسید