امروز دوشنبه, ۲۴ , خرداد , ۱۴۰۰ شما درانجمن تاسیسات مکانیک ایران هستید.
مدلسازی اطلاعات ساختمان
خانه مقالات-کتاب-علمی-دانلود کتاب شرح و درس نظام مهندسی تاسیسات مکانیکی

کتاب شرح و درس نظام مهندسی تاسیسات مکانیکی

  • درسنامه جامع تاسیسات مکانیکی آزمونهای نظام مهندسی
  • حاوی مطالب اصلی منابع آزمون نظام مهندسی
  • تست‌های تألیفی استاندارد مشابه با سوالات آزمون
  • ارائه نکات کلیدی و کاربردی منابع آزمون نظام مهندسی در متن درس
  • بر اساس آخرین ویرایش و سرفصل‌های شورای تدوین مقررات ملی ساختمان

 

کتاب شرح و درس نظام مهندسی تاسیسات مکانیکی

  • درسنامه جامع تاسیسات مکانیکی آزمونهای نظام مهندسی
  • حاوی مطالب اصلی منابع آزمون نظام مهندسی
  • تست‌های تألیفی استاندارد مشابه با سوالات آزمون
  • ارائه نکات کلیدی و کاربردی منابع آزمون نظام مهندسی در متن درس
  • بر اساس آخرین ویرایش و سرفصل‌های شورای تدوین مقررات ملی ساختمان
کتاب شرح و درس نظام مهندسی تاسیسات مکانیکی
کتاب شرح و درس نظام مهندسی تاسیسات مکانیکی

 

شرح و درس آزمون‌ های نظام مهندسی تاسیسات مکانیکی :

 

فهرست مطالب

 

فصل اول شرح و درس آزمون‌ های نظام مهندسی تاسیسات مکانیکی : سایکرومتریک :

 

(۱-۱) هوا

(۱-۲) معادله گازهای کامل

(۱-۳) مشخصات هوا

(۱-۴) آنتالپی هوا

(۱-۵) سایکرومتریک

(۱-۶) فرایند‌های پایه در تهویه مطبوع

(۱-۷) مشخصات جریان:

(۱-۸) محاسبه حرارت محسوس و نهان

 

فصل دوم شرح و درس آزمون‌ های نظام مهندسی تاسیسات مکانیکی : انتقال حرارت و تهویه مطبوع  :

 

(۲-۱) واحدهای اندازه‌گیری گرما

(۲-۲) ظرفیت حرارتی- گرمای ویژه

(۲-۳) انتقال حرارت

(۲-۴) انتقال حرارت از طریق هدایت

(۲-۵) انتقال حرارت جابجایی

(۲-۶) انتقال حرارت تابشی (تشعشعی)

(۲-۷) انتقال حرارت ناشی از جابجایی سیال

(۲-۸) ضریب انتقال حرارت کلی

(۲-۹) اتلاف حرارتی ساختمان (بار حرارتی)

(۲-۱۰) تلفات حرارت به روش هدایت

(۲-۱۱) درجه حرارت هوای طرح داخل و خارج ساختمان

(۲-۱۲) تلفات حرارتی در اثر تعویض هوا:

(۲-۱) راه‌های نفوذ هوا:

(۲-۱۴) ب-۱) روش درزی

(۲-۱۵) ب-۲) روش حجمی

(۲-۱۶) اختلاف بار گرمایی و سرمایی:

(۲-۱۷) بار برودتی

سوالات آزمون‌های نظام مهندسی دوره‌های گذشته

سوالات پیشنهادی

 

فصل سوم شرح و درس آزمون‌ های نظام مهندسی تاسیسات مکانیکی : چیلر :

 

(-۱) تعریف تن برودت

(-۲) انتخاب نوع سیستم (System selection)

(-۳) انواع مختلف کمپرسورها

(-۴) انواع کندانسور

(-۵) سیکل تراکمی تبرید

(-۶) انواع برجهای خنک کن

(-۷) آب کمکی (make – up)

(-۸) مبردهای جذبی (Absorption Chillers)

(-۹) چیلر جذبی

(-۱۰) انواع چیلر

(-۱۱) نکات تبریدی

سوالات آزمون‌های نظام مهندسی دوره‌های گذشته

سوالات پیشنهادی

 

فصل چهارم: حرارت مرکزی :

 

(۴-۱) مقدمه

(۴-۲) انواع سیستم حرارت مرکزی

(۴-۳) انواع سیستم‌های حرارت مرکزی با آب گرم

(۴-۴) اجزای سیستم حرارت مرکزی آب گرم

(۴-۵) تله بخار:

(۴-۶) دیگ

(۴-۷) دیگ‌های چدنی

(۴-۸) مزایای دیگ‌های چدنی

(۴-۹) معایب دیگ‌های چدنی

(۴-۱۰) دیگ‌های فولادی

(۴-۱۱) مزایای دیگ‌های فولادی

(۴-۱۲) معایب دیگ‌های فولادی

(۴-۱) انتخاب دیگ

(۴-۱۴) فاصله اطراف دستگاه

(۴-۱۵) لوازم اندازه‌گیری روی دیگ‌ها

(۴-۱۶) تقسیم‌بندی مشعل‌ها

(۴-۱۷) ارزش حرارتی سوخت

(۴-۱۸) انتخاب مشعل بر اساس مصرف سوخت

(۴-۱۹) محاسبه ظرفیت مخزن سوخت روزانه

(۴-۲۰) محاسبه ظرفیت مخزن اصلی

(۴-۲۱) نکات برتر مبحث چهاردهم مقررات ملی ساختمان  (مخازن سوخت)

(۴-۲۲)محاسبه و انتخاب دودکش

(۴-۲)نکات برتر مبحث چهاردهم مقررات ملی ساختمان (دودکش)

سوالات آزمون‌های نظام مهندسی دوره‌های گذشته

سوالات پیشنهادی دیگ

جواب سوالات پیشنهادی دیگ

سوالات پیشنهادی دودکش

جواب سوالات پیشنهادی دودکش

سوالات پیشنهادی مخازن

جواب سوالات پیشنهادی مخازن

 

 فصل پنجم: منبع انبساط :

 

(۵-۱) منبع انبساط

(۵-۲) لوله‌کشی منبع انبساط باز

(۵-۳) محاسبه حجم منبع انبساط بر اساس افزایش حجم آب

(۵-۴) محاسبه قطر لوله‌‌های رفت و برگشت منبع انبساط باز

(۵-۵) منبع انبساط بسته

(۵-۶) محاسبه منبع انبساط بسته

(۵-۷) مزایای منبع انبساط بسته

(۵-۸) کلکتور

سوالات آزمون‌های نظام مهندسی دوره‌های گذشته

 

فصل ششم: پمپ :

 

(۶-۱) پمپ

(۶-۲) هد

(۶-۳) منحنی عملکرد پمپ گریز از مرکز

(۶-۴) نقطه عملکرد پمپ

(۶-۵) محاسبه هد پمپ‌‌های سیرکولاتور

(۶-۶) محاسبه دبی پمپ‌های سیرکولاتور

 

(۶-۷) موازی کردن پمپ‌ها

(۶-۸) نقطه عملکرد پمپ‌‌های موازی

(۶-۹) سری کردن پمپ‌‌ها

(۶-۱۰) نقطه عملکرد پمپ‌‌های سری

(۶-۱۱) کاویتاسیون

(۶-۱۲) ارتفاع مکش مثبت خالص (NPSH)

(۶-۱۳) روابط تشابهی حاکم بر پمپ‌ها

(۶-۱۴) محاسبه توان مفید، توان مصرفی، توان الکترو موتور

(۶-۱۵) کنترل جریان آب

(۶-۱۶) شیرهای تعادل کنترل جریان

(۶-۱۷) شیرهای کنترل خودکار

(۶-۱۸) رابطه دبی عبوری از شیرها با درصد بالا آمدن ساقه شیر(باز شدن شیر):

(۶-۱۹) ضریب جریان شیر

سوالات آزمون‌های نظام مهندسی دوره‌های گذشته

سوالات پیشنهادی

 

فصل هفتم: لوله‌کشی :

 

(۷-۱) مراحل طراحی شبکه لوله‌کشی حرارت مرکزی

(۷-۲) انواع لوله‌ها مورد استفاده در سیستمهای گرمایش و سرمایش:

(۷-۳) انتخاب وصاله (فیتینگ)

(۷-۴) انتخاب شیر

(۷-۵) شبکه لوله‌‌کشی یک لوله‌‌ای

(۷-۶) شبکه لوله‌‌کشی سری

(۷-۷) شبکه لوله‌‌کشی یک لوله‌‌ای انشعابی

(۷-۸) شبکه لوله‌‌کشی دو لوله‌ای

(۷-۹) لوله‌کشی با برگشت مستقیم

(۷-۱۰) لوله‌کشی با برگشت معکوس

(۷-۱۱) لوله‌کشی مختلط

(۷-۱۲) تعیین قطر لوله‌‌های سیستم حرارت مرکزی

(۷-۱۳) تکیه‌‌گاه (بست)

(۷-۱۴) شرایط آزمایش

(۷-۱۵) لزوم عایق‌‌کاری

سوالات آزمون‌های نظام مهندسی دوره‌های گذشته

سوالات پیشنهادی

 

فصل هشتم: فن و هوارسان :

 

(۸-۱) بادزن‌ها

(۸-۲) انواع بادزنها:

(۸-۳) قوانین بادزن‌ها:

(۸-۴) هوارسان

(۸-۵) کانال‌ها

(۸-۶) کانال‌های هوا از نظر فشار هوای عبوری

(۸-۷) طرح و محاسبه سیستم کانال

(۸-۸) قطر وشعاع هیدرولیکی کانال

(۸-۱۰) محاسبه ابعاد کانال‌‌ها

(۸-۱۱) طراحی شبکه کانال

(۸-۱۲) انواع دریچه‌های هوا

(۸-۱۳) عایق کاری کانال هوا

(۸-۱۴) نکات مهم کانال کشی مبحث چهاردهم مقررات ملی ساختمان

سوالات آزمون‌های نظام مهندسی دوره‌های گذشته

سوالات پیشنهادی

 

فصل نهم: تاسیسات بهداشتی :

 

(۹-۱) آبرسانی

سوالات آزمون‌های نظام مهندسی دوره‌های گذشته

سوالات پیشنهادی

جواب سوالات پیشنهادی

بخش دوم: فاضلاب

(۹-۲) سیستم فاضلاب

سوالات آزمون‌های نظام مهندسی دوره‌های گذشته

سوالات پیشنهادی

جواب سوالات پیشنهاد

بخش سوم: هواکش

(۹-۳) هواکش

سوالات آزمون‌های نظام مهندسی دوره‌های گذشته

سوالات پیشنهادی

جواب سوالات پیشنهادی

بخش چهارم: آب باران

(۹-۴) آب باران

سوالات آزمون‌های نظام مهندسی دوره‌های گذشته

سوالات پیشنهادی

جواب سوالات پیشنهاد

(۹-۵) سایر نکات طراحی و اجرا

سوالات آزمون‌های نظام مهندسی دوره‌های گذشته

 

 فصل دهم: لوله‌کشی گاز طبیعی :

 

(۱۰-۱) تعاریف و مقررات کلی

(۱۰-۲) طراحی لوله‌کشی گاز و انتخاب مصالح

(۱۰-) اجرای لوله‌کشی گاز طبیعی

(۱۰-۴) آزمایش، بازرسی، در سیستم لوله‌کشی گاز

(۱۰-۵) نصب وسایل گاز‌سوز و دود کش

(۱۰-۶) دودکش‌های دستگاه‌های گاز‌سوز ساختمان‌ها

سوالات آزمون‌های نظام مهندسی دوره‌های گذشته

سوالات پیشنهادی

 

فصل یازدهم: تأمین هوای احتراق :

 

(۱۱-۱) تأمین هوای احتراق

سوالات آزمون‌های نظام مهندسی دوره‌های گذشته

سوالات پیشنهادی

جواب سوالات پیشنهادی

(۱۱-۲) محل نصب دستگاه‌ها

سوالات آزمون‌های نظام مهندسی دوره‌های گذشته

 

فصل دوازدهم: بر گرفته از مبحث نوزدهم مقررات ملی ساختمان :

 

(۱۲-۱) تعاریف

(۱۲-۲) عوامل ویژه‌ی اصلی و گروه‌بندی ساختمان‌ها

(۱۲-) گروه‌بندی ساختمان‌ها از نظر میزان صرفه جویی در مصرف انرژی

(۱۲-۴) روش‌های طراحی پوسته‌ی خارجی ساختمان

(۱۲-۵) تأسیسات مکانیک

(۱۲-۶) تأسیسات سرمایش و گرمای

(۱۲-۷) عایق کاری حرارتی لوله‌ها

(۱۲-۸) سیستم‌های تهویه

(۱۲-۹) تأسیسات آب گرم مصرفی

(۱۲-۱۰) عایق کاری حرارتی لوله و مخزن

(۱۲-۱۱) سیستم‌ها و تجهیزات روشنایی

پیوست ۴: گونه‌بندی کاربری ساختمان‌ها

پیوست ۵: تعیین گروه ساختمان از نظر میزان صرفه جویی در مصرف انرژی

سوالات آزمون‌های نظام مهندسی دوره‌های گذشته

سوالات پیشنهادی

جواب سوالات پیشنهادی

 

فصل سیزدهم: آسانسور‌ها و پله‌های برقی  :

 

(۱-۱) تعاریف

(۱-۲) آسانسور

(۱-) پلکان برقی و پیاده رو متحرک

سوالات آزمون‌های نظام مهندسی دوره‌های گذشته

 

فصل چهاردهم: برگرفته از مبحث بیست و یکم مقررات ملی ساختمان :

 

۱۴-۱) پدافند غیرعامل

۱۴-۲) تهدیدات

۱۴-) گروهبندی ساختمانها

۱۴-۴) جانمایی ساختمان

۱۴-۵) فضاهای باز

۱۴-۶) ورودی‌ها

۱۴-۷) مسیرهای دسترسی

۱۴-۸) طراحی پله و شیبراهه در محوطه

۱۴-۹) آسانسور و پلکان

۱۴-۱۰) ظرفیت فضای امن براساس کاربری ساختمان

۱۴-۱۱) پناهگاه

۱۴-۱۲) گروه‌بندی پناهگاه از نظر درجه اهمیت

۱۴-۱) ظرفیت پناهگاه

۱۴-۱۴) مشخصات پناهگاه

۱۴-۱۵) سیستم‌های رایج برای سازه پناهگاهی

۱۴-۱۶) تأسیسات گرمایی، تعویض هوا و تهویه مطبوع

۱۴-۱۷) آسانسور و پله برقی

۱۴-۱۸) تأسیسات پناهگاه

۱۴-۱۹) تأسیسات بهداشت

 

شرح و درس آزمون‌ های نظام مهندسی تاسیسات مکانیکی

پسندیدید؟

در خبرنامه ثبت نام کنید و اخبار جدید را در ایمیل خود دریافت کنید

نگران نباشید ما اسپم نیست

مدلسازی اطلاعات ساختمان

طراح و نظارت پروژه های تاسیسات مکانیکی به صورت BIM توسعه دهنده نرم افزار های آموزشی تاسیسات مکانیکی

دیدگاهتان را بنویسید

بررسی کنید

وضعیت بهینه سازی مصرف انرژی در بخش ساختمان کشور

وقتی که بر اساس یافته های علمی منتشر شده، به دلیل عایق نبودن پوسته ی خارجی ساختمان، اتلاف …

ورود

بستن
*
*

خرید لایسنس HAP v5.10

 

HAP 5.10

پرداخت  و  خرید لایسنس نرم افزار HAP 5.10

دانلود کریر HAP 5.10
 

ازکجا شروع کنم؟

میخواهید خودتان نقشه را طراحی کنید؟
دوست دارید طراح تاسیسات مکانیک حرفه ای شوید؟

آموزش های ویدئویی تاسیسات، از پایه تا پیشرفته، شما را در این مسیر یاری میکنند.

راهنمای آموزشها را بخوانید در آپارات