تبدیل به یک استاد لوله کش | ۳ گام برای رسیدن به ساخت بیشتر به عنوان یک لوله کش هنگامی که مردم برای اولین بار شروع به لوله کشی به عنوان یک حرفه، آن راحساب می کنند در مورد یک “استاد لوله کش”. به طور طبیعی، در آن نقطه خواهید بدانید که چگونه برای تبدیل شدن به لوله کش استاد به طوری که آن می توانند به پول بیشتر و امکان صاحب کسب و کار لوله کشی خود را رونق دهیم

قبل از اینکه ما به مراحل مورد نیاز برای تبدیل شدن به یک لوله کش استاد، ضروری است که ما می دانیم که دقیقا یک لوله کش استاد است. لوله کش استاد کسی که کار این است برای تعمیر سیستم های لوله کشی های مختلف است. او دارای مجوز حرفه ای با مهارت لوله کشی های مختلف و در بسیاری از تلاش به آمده تا به این سطح قرار داده است. به عبارت دیگر، لوله کش استاد در این زمینه برای چند سال کار می کرد و یک مقدار زیادی از تجربه.

به خاطر داشته باشید، تمام لوله کش در ابتدا شروع کردن حرفه خود به عنوان یک شاگرد. با گذشت زمان، آنها به دست آوردن دانش و تجربه است که در نهایت آنها را در کار راه خود را تا تبدیل به یک لوله کش استاد کمک می کند. اگر شما می خواهید برای تبدیل شدن به یک، و سپس از راهنمایی های زیر شما را از طریق روش کامل راهنمایی می کنند. اجازه دهید ما به آنها نگاه کنیم:

۱٫ شروع با کارآموزی

گام اول این است که در یک ثبت نام کارآموزی لوله کشی به عنوان اوایل به عنوان زمانی که شما ۱۸ سال سن دارند. در همان زمان چه نباید فراموش شود این است که دیپلم دبیرستان ضروری است. برای به دست آوردن در دوره کارآموزی، شما هم ممکن است تحت یک لوله کش استاد پروانه کار و یا ارتباط با اتحادیه لوله کش محلی و یا به سادگی پیوستن به یک شرکت لوله کشی کوچک است.

در طول دوره کارآموزی، کارآموزان خواهد شد در مورد ابزارهای لوله کشی آب های مختلف و ماشین آلات تدریس می شود. آنان همچنین با فرآیندهای مانند تعمیر، نصب، نگهداری از اجزای آشنا می شود. هر دو دیپلم و همچنین گواهی کارآموزی شما برای ظاهر شدن در آزمون لوله کش ماهر واجد شرایط خواهد شد.

۲٫ تبدیل شدن به یک کارگر ماهر لوله کش

هنگامی که از شما با رنگ پرواز در دولت آمده صادر آزمون لوله کش ماهر، شما تبدیل شدن به یک لوله کش ماهر دارای مجوز  با این حال این پایان نیست که شما یک راه طولانی برای رفتن در این حرفه قبل از تبدیل شدن به یک لوله کش استاد. پس از تبدیل شدن به یک کارگر ماهر، شما می توانید شروع به گسترش تجربه خود را کمک خواهد کرد که شما را به سطح استاد لوله کش است.

کشورهای مختلف خواهد معیارهای مختلف، و بسته که در قدم بعدی شما خواهد بود که برای استاد لوله کش اعمال می شود. به طور کلی، آن طول می کشد ۴ تا ۵ سال برای یک لوله کش ماهر به واجد شرایط برای تبدیل شدن به یک لوله کش استاد.

۳٫ قبول شدن در امتحان به تبدیل به یک استاد لوله کش

برای تبدیل به یک لوله کش استاد، شما مورد نیاز خواهد به هنوز یکی دیگر از تست. آزمون معمولا تبدیل به یک استاد لوله کش با تجربه و عبور یک آزموناز آرایه ای از موضوعات لوله کشی شامل و معاملات با مواد پیشرفته تر از آزمون لوله کش ماهر است. شما باید به خوبی برای این آماده کرده است. مطمئن شوید که شما از کد های لوله کشی محلی آگاه هستند، و همچنین داشتن دانش کافی در مورد نصب، نگهداری، تعمیر و سرویس دهی سیستمهای لوله کشی. این ممکن است مانند یک تعهد بزرگ به نظر می رسد به تصویب آزمون کارشناسی ارشد لوله کش است، اما در نظر داشته باشید که شما یک مقدار زیادی از دانش و مهارت کار به عنوان یک شاگرد و شاگرد به دست آوردن است.

پس از عبور موفقیت آمیز از معاینه، به شما خواهد شد در نظر گرفته لوله کش استاد. بعد از آن شما ممکن است به یکی از دو کار تصمیم گیری برای نهادهای دولتی، پیمانکاران، و یا حتی ممکن است برای خوداشتغالی، انتخاب کردن.

مانند با هر شغلی را انتخاب کنید، پول بیشتری می آید با تجربه بیشتر. و با این اضافی حقوق و دستمزد لوله کش  می آید مسئولیت بیشتر، و ساعت های طولانی اگر شما در حال اجرا کسب و کار خود را برنامه ریزی کنید. این جنبه به خاطر داشته باشید در هنگام تحقیق چگونه برای تبدیل شدن به یک لوله کش استاد. شما باید در جایی شروع اول است، و این با یک برنامه کارآموزی

دیدگاهتان را بنویسید