امروز سه شنبه, ۲۹ , اسفند , ۱۳۹۶ شما درانجمن تاسیسات مکانیک ایران هستید.
خانه سعید

سعید

ارسال شده توسط سعید

مبردها

مواد سرمازا  مواد سرمازا باید دارای خصوصیات زیر باشند:  ۱-      گرمای نهان تبخیر بالا و یا خاصیت تولید بیشترین سرما در واحد حجم کمپرس شده را داشته باشد. ۲-      قابل انفجار نباشد . ۳-      در صورت نشت…

عضویت در وب سایت

بستن

*
*

پذیرش پروژه

پذیرش پروژه

دعوت به نویسندگی

نویسندگی