امروز چهارشنبه, ۲۶ , دی , ۱۳۹۷ شما درانجمن تاسیسات مکانیک ایران هستید.

BANC کنترل

آشنایی با نحوه عملکرد سیستمهای هوشمند کنترل موتورخانه : مقاله ذیل در ارتباط با سیستمهای کنترل هوشمند  ساده در موتورخانه می باشد که بصورت یکی از طرحهای پایلوت در سطح کشور توسط سازمان بهینه سازی مصرف سو…

صفحه ۱۹ از ۴۳اولین...۱۰۱۷۱۸۱۹۲۰۲۱ ۳۰۴۰...آخرین

عضویت در وب سایت

بستن

*
*

پذیرش پروژه

پذیرش پروژه

دعوت به نویسندگی

نویسندگی