امروز چهارشنبه, ۲۶ , دی , ۱۳۹۷ شما درانجمن تاسیسات مکانیک ایران هستید.

تاریخچه ای از تهویه مطبوع

تاریخچه ای از تهویه مطبوع در سال های دور،بشر برای ایجاد گرما از آتش  استفده می کرد. به این ترتیب ، هوایی که به واسط آتش گرم شد، شرایط مناسب برای ساکنان را حاصل نمود. پس از چندی،همگام با ساخت کوره های …

صفحه ۲ از ۴۳۱۲۳۴۵ ۱۰۲۰۳۰...آخرین

عضویت در وب سایت

بستن

*
*

پذیرش پروژه

پذیرش پروژه

دعوت به نویسندگی

نویسندگی