امروز سه شنبه, ۲۸ , اسفند , ۱۳۹۷ شما درانجمن تاسیسات مکانیک ایران هستید.

انواع دریچه های توزیع هوا

دریچه های توزیع هوا: جهت توزیع بهترهوا در اتاق یا فضای مورد تهویه، از دریچه ی توزیع استفاده می شود. چون سرعت در دریچه ی ورود هوا به اتاق کمتر از سرعت هوا در کانال است، سطح دریچه از سطح مقطع کانال بزرگ…

صفحه ۳۰ از ۴۳اولین...۱۰۲۰۲۸۲۹۳۰۳۱۳۲ ۴۰...آخرین

عضویت در وب سایت

بستن

*
*

پذیرش پروژه

پذیرش پروژه

دعوت به نویسندگی

نویسندگی