سیستم های لوله کشی مانند شریانها و وریدها می باشد. آنها حمل نیروی حیاتی از مدرن تمدن. در شهرستان های مدرن آنها آب حمل و نقل از منابع آب

 به نقاط توزیع. انتقال زباله از ساختمان های مسکونی و تجاری و دیگر امکانات مدنی به مرکز درمان و یا نقطه تخلیه. به طور مشابه،خطوط لوله حمل نفت خام از چاه های نفت به مزارع مخزن برای ذخیره سازی و یا به پالایشگاه برای پردازش. حمل و نقل و توزیع خطوط گاز طبیعی انتقال طبیعی گاز از منبع و مخزن ذخیره سازی اشکال به نقاط استفاده، مانند قدرت گیاهان، امکانات صنعتی و جوامع تجاری و مسکونی. در مواد شیمیایی گیاهان، کارخانه های تولید کاغذ، گیاهان پردازش مواد غذایی، و دیگر موسسات صنعتی مشابه،سیستم های لوله کشی مورد استفاده برای حمل مایعات، مواد شیمیایی، مخلوط، گازها،بخارات، جامد و مواد فله از یک مکان به مکان دیگر.

 

شبکه های لوله کشی آتش نشانی در مسکونی، تجاری، صنعتی، وساختمان های دیگر حمل مایعات آتش سرکوب، از جمله آب، گاز و مواد شیمیایی به حفاظت از زندگی و اموال.سیستم های لوله کشی در نیروگاه های حرارتی انتقال فشار قوی و بخار در دمای بالا برای تولید برق. دیگرسیستم های لوله کشی در بالا حمل و نقل نیروگاه و کم فشار آب، مواد شیمیایی،بخار کم فشار، و میعانات. سیستم های لوله کشی پیچیده استفاده می شود برای پردازش و حمل مواد خطرناک و سمی است. طوفان و فاضلاب لوله کشی سیستم های حمل و نقل مقدار زیادی از آب به دور از شهرها، شهرستانها، و صنعتی و موسسات مشابه برای حفاظت از جان، مال، و امکانات ضروری است.
دوستان این فقط مقدمه ای از کتاب است که برای شما ترجمه کردیم …. این کتاب بسیار مفید است که چرا لوله کشی ساختمان برای مردم اهمیت بسیاری دارد .
تنها لوله کشی مختص مکان خاصی نیست لوله کشی از تمدن بوده تا ایلان که صعنتی شده است.بهتر این کتابی می باشد که شما را با اصول لوله کشی . نکات ریز در لوله کشی شما مهندسان  و دانشجویان عزیز طلب دانش تاسیسات راهنمایی کامل را می کند. لطفا از لینک زیز دانلود کنید.

 

دیدگاهتان را بنویسید