۱۳۹۴-۰۱-۰۴

کتاب راهنمایی لوله کشی

طراحی به عنوان کمک کار، اطلاعات که مسئولیت رسیدگی به بسیاری از مشاغل در ‘لوله کشی راهنمای یافت. راهنمای در سراسر جهان توسط مهندسان، طراحان، پیمانکاران، پرسنل تعمیر و نگهداری و دیگران درگیر با طراحی و نگهداری سیستم های لوله کشی، و همچنین در برنامه های آموزشی و دروس توسط مدارس تجارت، کالج ها و…