۱۳۹۹-۰۷-۲۵

نماینده مجلس از ارزانی مسکن خبر داد

عضو کمیسیون عمران مجلس ، با اشاره به اهمیت تعدیل نظام عرضه و تقاضا در بازارمسکن، گفت: پیش بینی می شود که با اجرای طرح جهش تولید و تأمین مسکن و تولید سالانه یک میلیون واحد مسکونی، قیمت مسکن کاهش قابل قبولی خواهد یافت.