امروز یکشنبه, ۵ , بهمن , ۱۳۹۹ شما درانجمن تاسیسات مکانیک ایران هستید.
مدلسازی اطلاعات ساختمان
خانه بایگانی برچسب: ونت

بایگانی برچسب: ونت

ﻟﻮﻟﻪﻛﺸﻲ ﻓﺎﺿﻼﺏ، ﻭﻧﺖ ﻭ ﺁﺏ ﺑﺎﺭﺍﻥ

ﻟﻮﻟﻪﻛﺸﻲ ﻓﺎﺿﻼﺏ، ﻭﻧﺖ ﻭ ﺁﺏ ﺑﺎﺭﺍﻥ ١. ﻧﺼﺐ ﻛﻔﺸﻮ ﺩﺭ  ﺑﺎﻟﻜﻦ ﻭ ﺗﺮﺍﺱ ﻣﺴﻘﻒ ﻭ ﺑﺪﻭﻥ ﺳﻘﻒ ﻭ ﻧﻮﺭﮔﻴﺮﻫﺎ ﺍﻟﺰﺍﻣﻲ ﺍﺳﺖ. ٢. ﻧﺼﺐ ﻛﻔﺸﻮ ﺩﺭ ﻣﺤﻞ ﻧﺼﺐ  ﭘﻤﭗﻫﺎ ﻭ ﻣﺨﺎﺯﻥ ﺁﺏ (ﺣﺪﺍﻗﻞ ٣ ﺍﻳﻨﭻ) ﺍﻟﺰﺍﻣﻲ ﺍﺳﺖ. …

عضویت در وب سایت

بستن
*
*

خرید لایسنس HAP v5.10

 

HAP 5.10

پرداخت  و  خرید لایسنس نرم افزار HAP 5.10

RIAL 3,000,000 – خرید

 

پذیرش پروژه

پذیرش پروژه

دعوت به نویسندگی

نویسندگی